ZDM: Akcja odbioru liści

12.09.2022

Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku obszaru pasów drogowych naszego miasta.

Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888), oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Podobnie jak w latach ubiegłych, do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach.

Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje je Zarząd (w tym opłatę za zakup i dostarczenie worków oznaczonych napisem „ZDM – liście zebrane z ulicy” oraz opłatę za późniejszy odbiór zapełnionych worków).

Co powinien zrobić mieszkaniec, który chce wziąć udział w akcji?

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa.

ZDM, Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej
Od dnia 12.09.2022 r. uruchomimy specjalny numer zgłoszeniowy.
tel. 61 64 77 274 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 9:00),
e-mail: liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy . W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, należy złożyć kolejne zamówienie.

2022 liście ZDM