Znamy laureatów kolejnej edycji kampanii „Drugie życie”

Bartosz Kirchner 16.06.2021

Znamy laureatów kolejnej edycji kampanii 'Drugie życie', promującej transplantologię. Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu zorganizował lekcje na temat transplantologii oraz wysłał kartki do lekarzy i pielęgniarek pracujących przy przeszczepach. Zespół Szkół w Wieleniu zorganizował akcję 'Żółwik z Transplantacją' promującą podpisywanie oświadczeń woli, natomiast I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu stworzyło specjalny mural przy ulicy Hetmańskiej, a jego uczniowie przebiegli 15 kilometrów tworząc na mapie linię z napisem 'Drugie Życie'. Laureatom dziękował konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Maciej Głyda:

W tej edycji kampanii w Wielkopolsce wzięły udział 32 szkoły. Rozdano 50 tysięcy oświadczeń woli. Łącznie w 13 edycjach wzięło udział 910 szkół z 9 województw i wydano milion dwieście tysięcy oświadczeń woli.

Zdjęcie: https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie/

drugie życie konkurs