Znamy wyniki matur 2021!

Adrian Wojtasz 5.07.2021

Trzy czwarte maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki tegorocznych matur.

W tym roku maturę zdało 74,5 proc. absolwentów szkół średnich. 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Od rana zdający mogą sprawdzić wyniki w systemie internetowym i odebrać świadectwa dojrzałości w szkołach. Jak powiedział dyrektor CKE Marcin Smolik, tegoroczne wyniki nie odbiegają od tych z lat ubiegłych.

By zdać maturę, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z trzech przedmiotów obowiązkowych. Maturę z języka polskiego zdało 93% wszystkich absolwentów liceów i techników, matematykę - 79%, a najczęściej wybierany język obcy - czyli język angielski - 94% maturzystów. Do matur przystąpiło 217 430 abiturientów.

ŹRÓDŁO: UNSPLASH

matura matura 2021