„Życzliwymi bądźmy”

17.01.2020

W poznańskim Forcie VII odbyła się Ekumeniczna Modlitwa Pamięci. To wydarzenie, które od trzech lat inauguruje Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w stolicy Wielkopolski. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, uczniowie, krewni więzionych w forcie podczas II wojny światowej oraz mieszkańcy Poznania.

O znaczeniu ekumenicznego spotkania w tym miejscu mówi Grzegorz Kucharczyk z Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII.Podczas modlitwy rozważanie wygłosił luterański biskup Adrian Korczago. Odwoływał się on do hasła tegorocznego tygodnia ekumenicznego "Życzliwymi bądźmy". Mówił m.in. o tragicznej historii Fortu VII. Ekumeniczną Modlitwę Pamięci zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod ścianą śmierci, gdzie odbywały się egzekucje więźniów.

Zdjęcie: Bartosz Kirchner

poznań tydzień powszechnej modlitwy życzliwymy bądźmy