ARiMR

Na antenie: czwartek 6:20, 18:15

Zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba Trochimowicza i Anny Czytowskiej będą eksperci z branży rolniczej, doradzający w pozyskiwaniu środków gospodarstwom rolnym. 

14 kwietnia 2022, Temat: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

21 kwietnia 2022, Temat: Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW.

28 kwietnia 2022

5 maja 2022

12 maja 2022

19 maja 2022
26 maja 2022
9 czerwca 2022

23 czerwca 2022
30 czerwca 2022
7 lipca 2022
14 lipca 2022
8 września 2022
15 września 2022
22 września 2022
29 września 2022
6 października 2022

13 października 2022

20 października 2022

27 października 2022

„ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian.

Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Termin upływa 17 czerwca 2021 r. Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.”

Audycja 1 Temat: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Audycja 2 Premie dla młodych rolników.

Audycja 3 Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Audycja 4 Pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych.

Audycja 5 Krótki łańcuch dostaw.

Audycja 6 Wsparcie na za zalesienie i tworzenie terenów zalesieniowych.

Audycja 7 Wparcie rolników, którzy gospodarują na niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW.

Audycja 8    Zasoby przyznawania pomocy dostępnej w ramach działania dobrostan zwierząt.

Audycja 9 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych.

Audycja 10 Działanie rolnictwa ekologicznego.      

Audycja 11 Bezzwrotne premie dla młodych rolników.

Audycja 12 Posadzenie lasu ze wsparciem ARiMR.

Audycja 13 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A,B i C.

Audycja 14 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D.

Audycja 15 Wsparcie na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.

Audycja 16 Wydłużenie terminu naboru wniosków na modernizację gospodarstw rolnych.

Audycja 17 Przedłużony nabór wniosków.

Audycja 18 Zakończenie naboru na modernizację gospodarstw rolnych.

Audycja 19 Ocena wniosków na modernizację gospodarstw rolnych.

Audycja 20 Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych.

Audycja 21 Wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.     

Audycja 22 Jesienne nabory PROW 2014-2020.

Audycja 23 O wsparciu na inwestycje, które zwiększają odporność ekosystemów leśnych.