Credo

Na antenie: środa, godz. 21:00

Dawniej „Zielona 2”. Magazyn informacyjno-publicystyczny Macieja Gładysza o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła poznańskiego.

Prezenterzy:

Maciej Gładysz

Zastępca redaktora naczelnego / Szef newsroomu

Maciej Gładysz