Od:ruchy społeczne

Na antenie: Co drugi czwartek godz. 20:00

Prezenterzy:

Agnieszka Markiewicz

Prezenterka

Agnieszka Markiewicz