PGE: Prowadzimy w zielonej zmianie

Na antenie: Radio Emaus

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i wizja

Grupa PGE chce odegrać kluczową rolę w modernizacji sektora energetycznego.

Misją Grupy PGE jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Wizja spółki przekłada się na trzy priorytety strategiczne, które obejmują:

  • wytwarzanie energii przyjaznej dla środowiska
  • świadczenie nowoczesnych usług energetycznych
  • sprawne i efektywne funkcjonowanie Grupy PGE 

Więcej informacji o tym, jak grupa zamierza realizować misję znajduje się w strategii Grupy PGE do roku 2030.

Audycja 1: Bocianie gniazda

PGE Dystrybucja  od lat chroni ptaki, szczególnie te największe, najbardziej narażone na porażenia podczas kontakt z liniami energetycznymi. W spółce szczególną troską otoczone są bociany, dla których od lat energetycy budują na słupach, ponad liniami energetycznymi metalowe platformy i przenoszą na nie gniazda.

Obecnie, na terenie działania spółki zamontowanych jest 25.492 takich platform, które ograniczają śmiertelność ptaków. Stosowane są też inne formy ochrony ptaków, m.in. specjalne odstraszacze, podesty, flagi i kolorowe kule umieszczane na przewodach.

Audycja 2: Sokół wędrowny

Audycja 3: Lasy pełne energii

Audycja 4: Konik Polski

Audycja 5: Bóbr

Audycja 6: Świętokrzyski Park Narodowy. Konkurs