Słowo o słowie

Na antenie: od poniedziałku do piątku, godzina 11:10

W audycji  „Słowo o słowie”  prof. Jerzy Bralczyk z właściwą sobie swadą i humorem przedstawia ciekawostki i osobliwości naszego ojczystego języka.