Żyjemy w państwie prawa

Na antenie: od poniedziałku do czwartku 13:15

Na antenie Radia Emaus ruszył cykl audycji „Żyjemy w państwie prawa”, który powstaje przy współpracy z Fundacją Sprawiedliwości. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak postępować, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy prawnej, mediacji, gdzie szukać wsparcia psychologicznego.

ROK 2021

Każda z osób, które kontaktują się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym czy bezpośrednio z jednym z ośrodków Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może liczyć na profesjonalne podejście i fachową pomoc. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

W audycji rozmawiamy o różnych formach pomocy świadczonej w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

59

W Polsce co roku ofiarami przestępstw pada 200 tys. osób! To może być każdy z nas. Wszyscy pokrzywdzeni mogą liczyć na pomoc Funduszu Sprawiedliwości. Wystarczy zgłosić się do jednego z 336 miejsc świadczenia pomocy – są praktycznie w każdym powiecie. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. Oliwka (13 l.) została w 2019 r. ciężko ranna w strzelaninie w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Trzy kule, które omal nie pozbawiły jej życia, padły z broni byłego ucznia tej samej szkoły. Gdy po ponad dwóch tygodniach wyszła ze szpitala, dziewczynkę i jej rodziców wsparł Fundusz Sprawiedliwości. Rodzina otrzymała kompleksową pomoc Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego przez Fundację Dies Mei. Fundacja jest jedną z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, które prowadzą okręgowe ośrodki i lokalne punkty w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, korzystając z finansowania Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki zmianie prawa Fundusz zwiększył ponad 40-krotnie kwoty przekazywane na ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

58

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia m.in. następujące funkcje: obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy, upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

57

Często osoby pokrzywdzone przestępstwem krępują się osobiście zgłosić do punktu pomocy. Może być to spowodowane strachem przed prześladowcą czy wstydem przed przyznaniem się do bycia ofiarą przestępstwa. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

56

Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości zbudowana została ogólnopolska sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymują ofiary przemocy, szczególnie kobiety i dzieci. Zostały uruchomione ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.
Pamiętaj! Nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię, pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na numer 222 309 900! Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

55

Według statystyk policyjnych, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie rozwiązuje. O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, mówią liczby. Do 30 czerwca br. odnotowano już 1938 przypadków skutecznej izolacji sprawców. Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, w 112 – sam nakaz jego opuszczenia, a w 219 przypadkach – zakaz zbliżania się do lokalu. Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w 20 241 interwencjach domowych. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Są to m.in. Zakaz zbliżania się do ofiar, Obrona przed nękaniem w sieci, Ochrona przed każdym prześladowcą. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

54

O stosowaniu zapisów ustawy antyprzemocowej i ich skuteczności rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

53

Ponad pół roku obowiązywania przełomowych rozwiązań i stały monitoring oraz zbieranie raportów z działania nowych przepisów pozwoliły na opracowanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność ustawy. Są to m.in. zakaz zbliżania się do ofiar, czy zakaz wstępu w określone miejsca. O innych rozwiązaniach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

52

Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to kobiety. To przede wszystkim im służy ustawa. W okresie obowiązywania ustawy antyprzemocowej w prawie 96 proc. przypadków nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się wydany był wobec mężczyzny, a tylko w nieco ponad 4 proc. – wobec kobiety. Po analizach informacji o stosowaniu nowych przepisów ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domowej. Pierwszą z nich jest zakaz zbliżania się do ofiary przemocy. W rozmowie omawiamy kolejne. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

51

– Prawie osiem miesięcy obowiązywania ustawy to także czas monitorowania nowych rozwiązań. Chcemy jeszcze lepiej dbać o poziom ochrony pokrzywdzonych, by mogli czuć się bezpieczne nie tylko we własnym domu, ale też w szkole, miejscu pracy, na spacerze czy podczas zajęć sportowych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej, w trakcie której poinformował o wprowadzaniu dodatkowych zapisów w tak zwanej ustawie antyprzemocowej. Zmiany przepisów zostaną wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, karnego i Kodeksie wykroczeń. – Wiemy już, że policjanci i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej biorący udział w interwencjach domowych stanęli na wysokości zadania, dlatego poradzą sobie również z nowymi rozwiązaniami – podkreślił minister Romanowski.
Pokrzywdzeni zostaną objęci ochroną nie tylko w domu rodzinnym czy w jego najbliższym otoczeniu, lecz także w każdym innym miejscu. Jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.

50

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

49

O różnych formach promocji mediacji, również wśród dzieci i młodzieży, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania konfliktów, w tym o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

48

Żeby móc korzystać z mediacji trzeba wiedzieć o takiej formie rozwiązywania konfliktów. Stąd bardzo ważna rola różnego rodzaju działań informacyjnych. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

47

Profesjonalny mediator, wpisany do odpowiedniego rejestru, daje pewność przeprowadzenia mediacji w odpowiedni sposób. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

46

Odpowiednio przygotowany mediator potrafi poprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie. Rozmawiamy m.in. o profesjonalizacji zawodu mediatora. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

45

O mediacjach, jako skutecznej i wygodnej formie rozwiązywania konfliktów mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

44

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

43

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Obszarami, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.

42

Każdego roku ponad 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Fundusz Sprawiedliwości sprawnie wypełnia obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom i pokrzywdzonym w sprawach alimentacyjnych. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla takich pokrzywdzonych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

41

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkich, którzy potrzebują pomocy w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wymagająca wsparcia ofiara może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie pokrzywdzonym kradzieżą lub oszustwem pomocy materialnej i prawnej. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:

40

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Pomoc prawna dla pokrzywdzonych kradzieżą lub przestępstwem to jedno z założeń funkcjonowania Funduszu utworzonego w 1997 roku. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

39

Jednym z obszarów, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób wymagających pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Szczególnie ważna jest tu pomoc psychologiczna, co w przypadku ofiar przestępstw seksualnych może ocalić niejedno życie. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.

38

Fundusz Sprawiedliwości świadczy pomoc zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, jak i tym, którzy na skutek nieszczęśliwych zdarzeń wymagają pomocy medycznej, czy też w zakresie leczenia i rehabilitacji. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:

37

Fundusz Sprawiedliwości wspiera potrzebujących w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Każda osoba wymagająca wsparcia może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Na terenie całej Polski działa już 351 miejsc świadczenia pomocy. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. W każdym z nich osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi mogą uzyskać pomoc prawną, materialną oraz psychologiczną. Jak wsparcie z zakresu psychologii wygląda w przypadku pokrzywdzonych kradzieżą lub oszustwem? Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner:

36

Jeśli jesteś pokrzywdzony lub pokrzywdzona m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów; jeśli jesteś świadkiem przestępstwa – Fundusz Sprawiedliwości może ci pomóc. Jednym z priorytetów jego działań jest wprowadzanie oraz postulowanie zmian prawnych, ułatwiających zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

35

Pomoc świadczona przez organizacje pozarządowe, opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości może uratować wiele osób zmagających się z poważnymi problemami. Wśród różnych form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy materialnej, często wręcz niezbędnej w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Jak tego typu wsparcie wygląda w przypadku ofiar przestępstw seksualnych? Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

34

Fundusz Sprawiedliwości realizuje obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla ofiar przestępstw seksualnych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

33

Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Pobyt i rehabilitacja w klinice są całkowicie bezpłatne. Otwarcie kliniki BUDZIK, pomagającej wybudzić się ze śpiączki dorosłym, planowane jest na 2022 r. Będzie to roku jubileuszu 20-tu lat istnienia Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Patronat honorowy nad realizacją inwestycji objęła małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.

32

W południe 15 lipca w Warszawie w obecności ministrów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresy Bogiel oraz Ewy Błaszczyk, prezes fundacji „Akogo?”, miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Kliniki „Budzik” dla dorosłych.

31

Fundusz Sprawiedliwości ukierunkowany na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, swoją działalność kieruje również do ofiar wypadków komunikacyjnych i drogowych. Przeżycie kolizji lub innych tego typu zdarzeń często zostawia ślad w pamięci na wiele lat. Aby uporać się z doznaną traumą, warto zasięgnąć porady psychologa. Tego rodzaju pomoc może być niezbędna w powrocie do pełni zdrowia.

30

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy, składająca się z punktów regionalnych i lokalnych. Miejsca te mają być łatwo dostępne, dlatego odległość między nimi nie wynosi więcej niż 40 kilometrów. Jednym z nich jest Stowarzyszenie ETOH Częstochowa, gdzie osoby poszkodowane, w tym ofiary wypadków komunikacyjnych i drogowych otrzymać mogą niezbędną pomoc prawną.

29

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej pomocy medycznej.

28

Wśród wielu form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy finansowej.

27

Każdego roku około 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Wśród nich znaczną grupę stanowią kobiety i dzieci. Obowiązek niesienia pomocy realizuje Fundusz Sprawiedliwości, który ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej zapewnia m.in. istotne wsparcie psychologiczne. Na czym ono polega oraz od kogo konkretnie można je uzyskać?

26

Pomoc prawna dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej to jedno z głównych założeń funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, utworzonego w 1997 roku na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. W ramach Funduszu osoby pokrzywdzone w przestępstwach uzyskać mogą także pomoc prawną.

25

30 listopada zeszłego roku weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami. Teraz dzięki nowym uprawnieniom danym policji, sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie. Jak w praktyce wyglądają takie interwencje policji i czy poszkodowana osoba może od razu poczuć się bezpiecznie?

24

Ustawa Antyprzemocowa zapewnia policji możliwość szybkiej reakcji na przemoc domową, a osobie poszkodowanej daje bezpieczeństwo i czas na zaplanowanie dalszych działań. Ten efekt uzyskany został przez możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pomoc dotrze do potrzebujących natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach, jak zdarzało się wcześniej w sprawach cywilnych rozstrzyganych na drodze sądowej. Dzięki nowym procedurom i uprawnieniom nadanym policji wzrosła też odpowiedzialność spoczywająca na funkcjonariuszach.

23

Fundusz  Sprawiedliwości został stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach oraz świadkom. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, jest ukierunkowana zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Aby jednak te etapy mogły zafunkcjonować potrzebna jest też szybka, zdecydowana i odpowiedzialna praca policji. Odkąd obowiązuje Ustawa Antyprzemocowa służby zyskały procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Jakie uprawnienia zyskali policjanci i jak z nich korzystają w praktyce?

22

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem było wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 r. Fundusz kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. ma wynosić aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. Wcześniej pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. Teraz potrzebujący otrzymują też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych. Jest to między innymi pokrywanie kosztów:

· leczenia i rehabilitacji;

· leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;

· czasowego zakwaterowania;

· związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;

· opieki nad dziećmi w żłobkach;

· szkoleń i kursów zawodowych;

· przejazdów środkami komunikacji publicznej;

· żywności (bony żywnościowe);

· zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

· wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach; Program przewiduje również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.

21

Każda z form pomocy – pomoc materialna, medyczna czy prawna – świadczonej w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wszystkim potrzebującym jest niezwykle istotna. Ma ona na celu łagodzenie skutków przestępstwa, ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Liczne osoby poszkodowane szukające wsparcia to ofiary przemocy domowej. Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest tutaj wsparcie psychologów, terapeutów i lekarzy.

20

Ofiary przemocy domowej często potrzebują kompleksowego wsparcia świadczonego w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez wykwalifikowane jednostki. Chodzi tutaj o pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną czy materialną. Ważną formą pomocy jest również pomoc prawna.

19

Znowelizowana tzw. ustawa antyprzemocowa ma za zadanie znacznie obniżyć ilość aktów przemocy domowej w Polsce. Ofiary tej przemocy mogą liczyć na wsparcie Funduszu Sprawiedliwości. Formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą domową są bardzo różne. Najważniejsze jest to, żeby pomoc docierała do pokrzywdzonych jak najszybciej.

18

30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Ma ona w szczególności chronić ofiary przemocy domowej. Ustawa antyprzemocowa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. W ramach swoich działań Fundusz Sprawiedliwości wspiera także ofiary przemocy domowej.

17

Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać nie tylko osobom poszkodowanym przestępstwem, ale również sprawcom przestępstw. Pomoc postpenitencjarna może przybierać różne formy: może to być pomoc finansowa, pomoc psychologiczna czy też prawna. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

16

Pomoc postpenitencjarna świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości więźniom oraz opuszczającym zakłady karne obejmuje również pomoc psychologiczną. Istotne jest, żeby ta pomoc była świadczona w sposób ciągły.

15

11 września 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyjął Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2020-2022. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 30 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie następuje w drodze otwartego konkursu ofert.

14

W pomocy postpenitencjarnej świadczonej więźniom ważną rolę odgrywają m.in. pracownicy Służby Więziennej.

13

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona ona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną.

12

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest m.in. pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów kształcenia,  finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. W cyklu audycji „Żyjemy w Państwie Prawa” przedstawiliśmy historię Pani Katarzyny, która była ofiarą przemocy domowej, ale otrzymała skuteczną pomoc od  Funduszu Sprawiedliwości dzięki której mogła uwolnić się od swojego oprawcy.

11

Dowodem skuteczności pomocy świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości są historie ludzi, którzy już z niej skorzystali. W audycji przedstawiany jedną z nich.

10

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest podstawą dla świadczenia odpowiedniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób. W audycji wyjaśniamy m.in. jak wygląda praca ośrodków tworzących tą Sieć.

9

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Bardzo ważne jest też, aby z taką decyzją nie czekać, dlatego tak ważne jest szybkie znalezienie formy pomocy w przypadku ofiar przestępstw. W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości w pierwszej kolejności należy kontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl. Można również kontaktować się telefonicznie z wybranym ośrodkiem.

8

CZERWIEC:

Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób  ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Do świadczenia pomocy na odpowiednim poziomie niezbędna jest Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Sieć tworzona przez Fundusz Sprawiedliwości cały czas się rozrasta. W całej Polsce funkcjonuje już ok. 350 miejsc świadczenia pomocy.

7

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP obejmuje całą Polskę. Bez odpowiedniego sprawnego sprzętu ratowniczego służba druhów Ochotniczych Straży Pożarnych byłaby znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Sprzęt jednostek OSP jest bardzo różnorodny, wykorzystywany w zależności od występującego zagrożenia. Niestety jego zakup i utrzymanie są bardzo kosztowne. Na przykładzie wydarzeń z 18 czerwca 2021 roku w Nowej Białej informujemy o wsparcie jednostek OSP przez Fundusz Sprawiedliwości.

6

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje całą Polskę. Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin. Gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 99% wartości sprzętu, sama musi dopłacić zaledwie 1% wartości. O tym, jak ważne jest to wsparcie możemy przekonać się na przykładzie niedawnych wydarzeń w miejscowości Nowa Biała.

5

Co roku w Polsce około 200 tys. osób staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz wspiera też strażaków ochotników, którzy często jako pierwsi z poświęceniem niosą pomoc ofiarom wypadków. Otrzymali oni nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Fundusz uruchomił także Linię Pomocy Pokrzywdzonym. Pod numerem 222 309 900 pokrzywdzeni przestępstwem lub działający na ich rzecz mogą uzyskać (nawet anonimowo) pomoc prawną, psychologiczną, dowiedzieć się, gdzie można otrzymać konkretną pomoc na miejscu.

4

Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa, która składa się z ośrodków regionalnych i punktów lokalnych, tak aby na terenie każdego powiatu znajdował się choć jeden punkt, a odległość między nimi nie wynosiła więcej niż 40 kilometrów. Zadaniem ośrodków jest świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, a także materialnej. Ponadto została utworzona telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Każda osoba pokrzywdzona może dzięki niej anonimowo i szybko uzyskać niezbędną pomoc.

3

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.  Środki Funduszu przeznaczane są na:

  • pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
  • pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą m.in. na:

– promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

– pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających, – promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej.

2

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów.

1

—————————————————————————————————————————————————————

Odcinek 1 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. Istotne przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych dotyczących przemocy domowej jest odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z osobami pokrzywdzonymi oraz osób prowadzących postępowanie prawne. O szkoleniach, które poprawią i usprawnią sposoby pomocy pokrzywdzonym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18 lutego 2020

Odcinek 2 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. O nowelizacjach prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwestii przemocy domowej mówi sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18 lutego 2020

Odcinek 3 – Przemoc domowa a przemoc w rodzinie. Przemoc domowa to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. 

19 lutego 2020

Odcinek 4 – Szybkie i sprawne odizolowanie sprawcy przemocy od ofiary, zakaz zbliżania sprawcy do ofiary. Nowe regulacje prawne wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnoszące się do przypadków przemocy domowej niewątpliwie przyspieszą przebieg postępowania takich spraw, co jednocześnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych i pozwoli szybciej karać przestępców. Ten temat porusza w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19 lutego 2020

Odcinek 5 – Odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa do nowych przepisów. O specjalnych szkoleniach m. in. dla służb mundurowych z zakresu prawa, czy szkolenia psychologiczne z zakresu postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą czy postępowania z osobami krzywdzącymi. 

20 lutego 2020

Odcinek 6 – Ingerencja Komisji Europejskiej. Polska dołączając do grona państw Unii Europejskiej wyraziła zgodę na przejęcie niektórych kompetencji państwa przez organy Unijne. Jednak te kompetencje nie obejmują m.in. kwestii ustroju wymiaru sprawiedliwości. O kwestiach spornych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

20 lutego 2020

Odcinek 7 – Dlaczego wprowadzane są zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

21 lutego 2020

Odcinek 8 – Reforma systemu prawnego w Polsce to priorytet Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy jest potrzebna reforma sądownictwa?

21 lutego 2020

Odcinek 9 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, o korzyściach i o tym jak długo może ona trwać. Podpowiemy także, gdzie należy jej szukać i dlaczego warto z niej skorzystać.

25 lutego 2020

Odcinek 10 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, czyli o dobrowolnej formie rozwiązywanie sporów. Opowiemy o pracy mediatora.

25 lutego 2020

Odcinek 11 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić? Hejt jest obecny nie tylko w internecie, ale także w życiu realnym.

26 lutego 2020

Odcinek 12 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić – o tym zjawisku opowiada prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

26 lutego 2020

Odcinek 13 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Gdzie można szukać pomocy?

27 lutego 2020

Odcinek 14 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

27 lutego 2020

Odcinek 15 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

28 lutego 2020

Odcinek 16 – Działalność OSP – jednostki OSP są pierwsze przy wypadkach

28 lutego 2020

Odcinek 17 – Fundusz Sprawiedliwości wspiera OSP

3 marca 2020

Odcinek 18 – Skąd pochodzą środki Funduszu Sprawiedliwości? Na co są one przeznaczane?

3 marca 2020

Odcinek 19 – OSP – misja strażaków

5 marca 2020

Odcinek 20 – Szeroki system Ochotniczej Straży Pożarnej – jakie wypadki zdarzają się najczęściej?

5 marca 2020

Odcinek 21 – Nieznajomość prawa szkodzi – prawo wymaga pomocy specjalistycznej. Nieodpłatna porada prawna, nieodpłatna mediacja.

10 marca 2020

Odcinek 22 – Nieodpłatna porada prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – różnice.

10 marca 2020

Odcinek 23 – Fundusz Sprawiedliwości – jakie są zmiany?

12 marca 2020

Odcinek 24 – Ochotnicza Straż Pożarna. Jak wygląda działalność OSP i jak wypada na tle innych państw w Europie.

12 marca 2020

Odcinek 25 – Przemoc w rodzinie – o dziecięcej perspektywie przemocy w rodzinie.

17 marca 2020

Odcinek 26 – Perspektywa dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

17 marca 2020

Odcinek 27 – Fake News – czym jest i dlaczego jest stosowany?

19 marca 2020

Odcinek 28 – Fake News – fałszywe informacje w sieci i w mediach. Co grozi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

19 marca 2020

Odcinek 29 – Nielegalna adopcja – czym jest?

24 marca 2020

Odcinek 30 – Ile nielegalnych adopcji rocznie odnotowuje się w Polsce?

24 marca 2020

Odcinek 31 – Ochotnicza Straż Pożarna – Pierwsza pomoc niesiona przez ratowników.

26 marca 2020

Odcinek 32 – Ochotnicza Straż Pożarna – Czego potrzebują ratownicy – ochotnicy?

26 marca 2020

Odcinek 33 – Tarcza antykryzysowa – jakie ma rozwiązania?

7 kwietnia 2020

Odcinek 34 – Epidemia koronawirusa – specustawa. Tarcza antykryzysowa.

7 kwietnia 2020

Odcinek 35 – Zmiana systemu pracy – praca zdalna w Ministerstwie Sprawiedliwości.

9 kwietnia 2020

Odcinek 36 – Wprowadzenie nowych rozwiązań w związku z epidemią koronawirusa – w wymiarze sprawiedliwości. Jakie są to zmiany? Zaostrzenie przepisów kodeksu karnego.

9 kwietnia 2020

Odcinek 37 – W sieci pojawia się wiele Fake Newsów – Rząd walczy z fałszywymi informacjami.

14 kwietnia 2020

Odcinek 38 – Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa – czy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest konieczne?

14 kwietnia 2020

Odcinek 1. Ustawa antyprzemocowa. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

17.08.2020

Odcinek 2. Nowe przepisy dot. przypadków przemocy domowej zawartych w ustawie antyprzemocowej. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

17.08.2020

Odcinek 3. Wolność mediów i wolność wypowiedzi w świetle wydarzeń w Polsce (protesty ruchów LGBT). Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18.08.2020

Odcinek 4. Wolność słowa i wypowiedzi w Polsce. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18.08.2020

Odcinek 5. Naruszanie wolności słowa i sumienia oraz przeciwdziałania Ministerstwa Sprawiedliwości w tych kwestiach. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19.08.2020

Odcinek 6. Zagrożenia wynikające z wprowadzania ideologii w przestrzeń życia społecznego (przeniesienie debaty światopoglądowej np. na uczelnie). Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19.08.2020

Odcinek 7. Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Eksperci: mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik.

20.08.2020

Odcinek 8. Zalety mediacji sądowych, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów. Eksperci: mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik.

20.08.2020

Odcinek 9. Formy pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

24.08.2020

Odcinek 10. Reforma systemu sprawiedliwości jako szereg zmian prawnych i instytucjonalnych (ochrona dzieci, system więziennictwa). Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

24.08.2020

Odcinek 11. Działanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie pandemii Covid-19. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

25.08.2020

Odcinek 12. System nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na temat tego rozwiązania i jego skuteczności. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

25.08.2020

Odcinek 13. System sprawiedliwości w Polsce – jego komplementarność, co już zostało zrobione, a co jest do zrobienia. Ekspert: wicemninister sprawiedliwości Michał Wójcik.

26.08.2020

Odcinek 14. Mediacje sądowe jako proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości sposób rozwiązywania konfliktów, Krajowy Rejestr Mediatorów. Ekspert: Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

26.08.2020

Odcinek 15. Reforma systemu sprawiedliwości, Ustawa antyprzemocowa, Ustawa o Służbie Więziennej Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

27.08.2020

Odcinek 16. Bezpłatna pomoc prawna to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości (przykłady dla kogo pomoc, w jakim zakresie)
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

27.08.2020

Odcinek 17. Dobro dziecka jako wartość nadrzędna. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

31.08.2020

Odcinek 18. Handel dziećmi jako realny problem. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

31.08.2020

Odcinek 19. Surogacja, jako jedna z form handlu dziećmi. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

01.09.2020

Odcinek 20. Stan prawny wobec zjawiska surogacji, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zmienić w prawie. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

01.09.2020

Odcinek 21. Audycja lokalna (1). Jakie są wyznaczniki przemocy domowej, definicja, alarmujące sygnały. Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

02.09.2020

Odcinek 22. Audycja lokalna (2). Kontynuacja rozmowy o przemocy domowej, jak my jako osoby z zewnątrz możemy pomóc osobom pokrzywdzonym? Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

02.09.2020

Odcinek 23. Sprawa z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF – przykład walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

03.09.2020

Odcinek 24. Czy wyrok sądu w Polsce obowiązuje również za granicą? – komentarz w kontekście sprawy Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

03.09.2020

Odcinek 25. Jak wyglądało uzasadnienie wyroku niemieckiego sądu w sprawie Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

07.09.2020

Odcinek 26. Wolność słowa w kontekście wyroku niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

07.09.2020

Odcinek 27. Wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie Karola Tendery przeciwko koncernowi medialnemu ZDF budzi kontrowersje zarówno pod względem etycznym jak i prawnym. Dr hab. Piotr Mostowik, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

08.09.2020

Odcinek 28. Niemiecki Sąd Najwyższy odrzuciwszy powództwo Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF naruszył m.in. przepisy prawne Unii Europejskiej, co jednak nie spotkało się z jej wyraźnym sprzeciwem. Czy należy zatem zaprzestać walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej? Dr hab. Piotr Mostowik, Uniwersytet Jagielloński.

08.09.2020

Odcinek 29. Edukacja seksualna to jeden z tych tematów, który regularnie powraca w debacie publicznej. Na problem można spojrzeć w kontekście wolności słowa i prawa do wychowania wg wyznawanych przez siebie wartości. dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

09.09.2020

Odcinek 30. Głos katolików w debacie o edukacji seksualnej a ochrona prawna dzieci. dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

10.09.2020

Odcinek 31. Wolność religijna w kontekście prawa rodziców do wychowania, a także w kontekście wolności religijnej dziecka. Ekspert: Prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

10.09.2020

Odcinek 32. Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi w świetle prawa i obowiązujących przepisów. Ekspert: Prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

10.09.2020

Odcinek 33. Audycja lokalna (3) Mężczyźni jako ofiary przemocy domowej .

14.09.2020

Odcinek 34. Audycja lokalna (4) Jak zdefiniować przemoc domową? 4 formy przemocy.

Odcinek 35. Audycja lokalna (5). Przemoc domowa w czasie pandemii koronawirusa. Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

15.09.2020

Odcinek 36. Audycja lokalna (6) Młodzież wobec zagrożenia przemocą domową.

15.09.2020

Odcinek 37. Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej, rola polskich parlamentarzystów w Unii Europejskiej.

16.09.2020

Odcinek 38. Czy interes Polski jest sprzeczny z interesem Unii Europejskiej. Ekspert: Beata Kempa, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

16.09.2020

Odcinek 39. Audycja lokalna (7). Czym jest i jak przejawia się hejt? dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

17.09.2020

Odcinek 40. Audycja lokalna (8) Dlaczego hejterzy to robią? Konsekwencje hejtu dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

17.09.2020

Odcinek 41. Audycja lokalna (9). Kim jest hejter? Charakterystyka osoby hejtującej. Dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

21.09.2020

Odcinek 42. Audycja lokalna (10). Psychologiczne konsekwencje hejtu. Dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

21.09.2020

Odcinek 43. Audycja lokalna (11). Jak wygląda przyszłość, jeśli chodzi o hejt w Internecie? Czy umiemy stawić czoła nienawiści?

22.09.2020

Odcinek 44. Audycja lokalna (12) Strategie radzenia sobie z hejtem?

22.09.2020

Odcinek 45. Audycja lokalna (13) podkom. Marcin Smuszkiewicz Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji Jak działa niebieska karta i jak pomaga rodzinie radzić sobie z problemem przemocy domowej?

23.09.2020

Odcinek 46. Audycja lokalna (14) Procedura założenia niebieskiej karty.

23.09.2020

Audycja 47. Audycja lokalna (15) Niebieska karta i statystyki policji.

24.09.2020

Audycja 48. Audycja lokalna (16) Mediacje, czym one są i jakie są rodzaje.

24.09.2020

Audycja 49. Audycja lokalna (17) Halina Kutereba – Mediatorka Początek procedury mediacyjnej.

28.09.2020

Odcinek 50. Audycja lokalna (18) Podejście pracodawców do mediacji.

28.09.2020

Odcinek 51. Audycja lokalna (19) Przebieg i zasady procesu mediacji.

29.09.2020

Odcinek 52. Audycja lokalna (20) Jakie są cechy mediacji i jak ważna jest poufność w procesie mediacyjnym?

29.09.2020

Odcinek 53. Audycja lokalna (21) Jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem mediacyjnym, a postępowaniem sądowym?

30.09.2020

Odcinek 54. Audycja lokalna (22) Mediacje-podsumowanie.

30.09.2020

Odcinek 55. Audycja lokalna (23) LESZEK WALKOWIAK – PREZES OSP KAMIONKI Czym różni się Ochotnicza Straż Pożarna od PSP.

01.10.2020

Odcinek 56. Audycja lokalna (24) Działalność OSP w codziennym życiu danej miejscowości.

01.10.2020

Odcinek 57. Audycja lokalna (25). Jak wejść w szeregi OSP?

05.10.2020

Odcinek 58. Audycja lokalna (26). Historie z życia strażaków OSP.

05.10.2020

Odcinek 59. Audycja lokalna (27). Audycja lokalna: Bezpłatne porady prawne. Czym są i kto może z nich korzystać?

06.10.2020

Odcinek 60. Audycja lokalna (28). Audycja lokalna: Co obejmują bezpłatne porady prawne? Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

06.10.2020

Odcinek 61. Audycja lokalna (29): Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy do punktów, w których udzielane są bezpłatne porady prawne?

07.10.2020

Odcinek 62. Audycja lokalna (30): Czym jest poradnictwo obywatelskie?

07.10.2020

Odcinek 63. Audycja lokalna (31): Jak funkcjonują bezpłatne porady prawne w Poznaniu, w czasie trwania pandemii?

08.10.2020

Odcinek 64. Audycja lokalna (32): Rola porad prawnych w społeczeństwie obywatelskim.

08.10.2020
  1. Czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
19.10.2020

2. Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa.

19.10.2020

3. Czym jest cyberprzemoc? Na jakie zjawiska cyberprzemocy trafiamy i jakie zdarzają się najczęściej?

20.10.2020

4. Jak rozpoznać fake newsa? Jak możemy ich unikać?

20.10.2020

5. Wiele osób już skorzystało z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, wiele mogłoby, ale nie wie, że z takiej pomocy może skorzystać, bądź też wstydzi się lub boi o taką pomoc poprosić.

21.10.2020

6. W przypadku pomocy świadczonej przez Fundusz Sprawiedliwości istotne jest, żeby trafiła ona do osób poszkodowanych jak najszybciej. Wtedy może być pomocą najskuteczniejszą.

21.10.2020

7. W dzisiejszym programie będzie mówić o zjawisku przekonania hejterów o swojej bezkarności. Czy jesteśmy nieuchwytni w sieci?

22.10.2020

8. Wiemy, że hejterzy nie są bezkarni, ponieważ istnieją narzędzia do ich odszukiwania. A jakie?

22.10.2020

9. Działalność fundacji w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego. W trakcie audycji słuchacze dowiedzą się czym jest darmowe poradnictwo prawne oraz kto może z niego skorzystać.

26.10.2020

10. W trakcie audycji Błażej Siebert odpowiada na pytanie jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać w trakcie bezpłatnych porad prawnych, a także z jakimi problemami najczęściej przychodzą obywatele.

26.10.2020

11. Audycja odpowiada na pytanie jak funkcjonują bezpłatne porady prawne w czasie pandemii koronawirusa.

27.10.2020

12. W trakcie tej podsumowującej audycji słuchacze dowiedzą się dlaczego warto korzystać z bezpłatnej porady prawnej.

27.10.2020

13. Jednym z zadań Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce. Jednostkom OSP Fundusz zapewnił najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia za ponad 150 mln złotych.

28.10.2020

14. Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami, ale nie tylko. Za ponad 35 mln złotych zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a w okresie pandemii koronawirusa wiele placówek medycznych otrzymało realne wsparcie.

28.10.2020

15. Czy przy dzisiejszych uwarunkiach prawnych ofiara przemocy musi bać się sprawcy? Czy nowe zasady dają ochronę osobom pokrzywdzonym przez sprawce.

29.10.2020

16. Osoby, które padają ofiarą przemocy w rodzinie mogą liczyć na pomoc Państwa? Gdzie szukać pomocy?

29.10.2020

17. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 października uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. W audycji pytamy jak sprawa wygląda z punktu prawnego?

2.11.2020

18. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przesłanek eugenicznych do aborcji z Konstytucją spowodowało niezwykle ożywioną dyskusję i protesty wielu środowisk. Czy słusznie?

2.11.2020

19. Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są nie tylko na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale również na zapobieganie przestępstwom, w tym na programy infomacyjno-profilaktyczne, czy edukacyjne.

3.11.2020

20. W okresie pandemii koronawirusa Fundusz Sprawiedliwości oferuje również wsparcie osobom, które na zakażenie są najbardziej narażone – seniorom.

3.11.2020

21. W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa.

4.11.2020

22. Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju działania, które mają zwiększyć rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkich zainteresowanych stron.

4.11.2020

23. Fundusz Sprawiedliwości tworzy programy, które mają korygować zachowania sprawcy, które pozwolą mu wrócić do społeczeństwa i nie popełniać kolejnych agresywnych zachowań.

5.11.2020

24. Ciąg dalszy rozmowy o programach, które mają korygować zachowania sprawcy, które pozwolą mu wrócić do społeczeństwa i nie popełniać kolejnych agresywnych zachowań.

5.11.2020

25. W traktacie członkowskim Unii Europejskiej są zapisy mówiące o poszanowaniu równości państw członkowskich (m.in. art. 4 ust. 2). Jednak czy są w pełni przestrzegane? – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

9.11.2020

26. Wspólnota jaką jest UE gwarantować ma w wielu obszarach możliwość suwerennego zarządzania państwem. Czy tak jest w rzeczywistości czy też, jak twierdzą niektórzy eksperci, coraz częściej daje się zauważyć próby ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy państw członkowskich – w tym Polski. – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego

9.11.2020

27. Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej – w audycji szukamy odpowiedzi na pytanie czy zdarza się, że przepisy wprowadzane poprzez dokumenty unijne mogą stać w sprzeczności z polskim prawem? – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

10.11.2020

28. Art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o równości państw członkowskich. W audycji pytamy czy ta zasada jest przestrzegana?

10.11.2020

29. Co to są mediacje, kto może skorzystać z mediacji, czy Polacy chętnie korzystają z możliwości mediacji.

11.11.2020

30. Czym różni się mediacja od procesu sądowego, jak wyglądają takie rozmowy?

11.11.2020

31. Jak wygląda mediacja w praktyce? Czy mediacja ma sens? Czy często ludzie korzystają z mediatora?

12.11.2020

32. Z jakimi problemami możemy zgłaszać się do mediatora? Gdzie szukać mediatorów, jak się zgłaszać?

12.11.2020

33. Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, to działania, jakie sukcesywnie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ulepszenia systemu mediacji w Polsce.

16.11.2020

34. Mediacje są dobrą formą rozwiązywania konfliktów, ale żeby z mediacji skorzystać, trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. Stąd akcje informacyjne dotyczące mediacji.

16.11.2020

35. Przybliżanie roli jaką pełni Ochotnicza Straż Pożarna

17.11.2020

36. Poinformowanie o nowym systemie opieki państwa wobec OSP

17.11.2020

37. Jednym z działań popularyzujących mediacje był konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

18.11.2020

38. W śród działań Funduszu Sprawiedliwości są działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży.

18.11.2020

39. Ukazanie form pomocy Funduszu Sprawiedliwości dla OSP.

19.11.2020

40. OSP w pomocy lokalnej społeczności. Pomoc Funduszu Sprawiedliwości w pomoc OSP.

19.11.2020

41. Negatywnym zjawiskiem, o którym mówi się ostatnio coraz częściej, jest tzw. chrystianofobia. Czym jest i czy mamy z nią do czynienia w Polsce wyjaśnia

23.11.2020

42. Zjawisko chrystianofobii, obecne już od pewnego czasu w Europie, pojawia się również w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce

23.11.2020

43. Historia wolności religijnej w Polsce. o tym czy ta wolność jest współcześnie zagrożona lub łamana oraz co można zrobić jeśli spotkamy się z przypadkiem jej łamania.

24.11.2020

44. Kontynuacja: historia wolności religijnej w Polsce. o tym czy ta wolność jest współcześnie zagrożona lub łamana oraz co można zrobić jeśli spotkamy się z przypadkiem jej łamania.

24.11.2020

45. Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących mogą narastać i prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji.

25.11.2020

46. Działania prowadzące do dyskryminacji, a później prześladowań osób wierzących, powinny spotkać się z natychmiastową reakcją. Spory ideologiczne powinny zostać zastąpione sporami ideowymi

25.11.2020

47. Wolność wyznania, wolność słowa,. Łamanie wolności swobód obywatelskich, co możemy zrobić? Czy prawo daje nam narzędzia do reagowania na takie sytuacje?

26.11.2020

48. Wolność wyznania, wolność słowa,. Łamanie wolności swobód obywatelskich, co możemy zrobić? Czy prawo daje nam narzędzia do reagowania na takie sytuacje?

26.11.2020

49. Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

30.11.2020

50. Kontynuacja: Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

30.11.2020

51. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

1.12.2020

52. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”

1.12.2020

53. W poniedziałek 30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

2.12.2020

54. Ustawa antyprzemocowa, której przepisy obowiązują od 30 listopada, zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego.

2.12.2020

55. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

3.12.2020

56. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

3.12.2020

57. 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Same zapisy ustawy to jednak za mało, konieczna jest skuteczna ich egzekucja. Z kolei aby skutecznie egzekwować przepisy i postanowienia tzw. ustawy antyprzemocowej konieczna jest dokładna jej znajomość. Służą temu szkolenia organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

7.12.2020

58. Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, ofiarom przemocy jest tym skuteczniejsza, im jest szybsza i szeroko zakrojona. Na osobach, które jako pierwsze kontaktują się z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, spoczywa więc bardzo duża odpowiedzialność. Ważne jest, aby były one gruntownie przeszkolone w zakresie obowiązujących przepisów.

7.12.2020

59. Skuteczność rozwiązań zawartych w ustawie antyprzemocowej, a tym samym realna pomoc kierowana do osób pokrzywdzonych, będzie w bardzo dużym stopniu zależała od skuteczności osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i właściwego przygotowania samych ośrodków.

8.12.2020

60. Opracowując przepisy, które znalazły się w obowiązującej od 30 listopada tzw. ustawie antyprzemocowej, Ministerstwo Sprawiedliwości wzorowało się na rozwiązaniach istniejących w niektórych krajach europejskich od wielu lat. Czerpano jednak z rozwiązań praktycznych, bez przekazów ideologicznych.

8.12.2020

61. 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Możliwość natychmiastowej izolacji oprawcy od ofiar. Co to oznacza? Czym się różni od dotychczasowych rozwiązań.

9.12.2020

62. Dlaczego ofiary przemocy domowej boją się zgłaszać, że są ofiarami aktów przemocy. Nowa ustawa antyprzemocowa ma pomóc w szybszej ochronie ofiar.

9.12.2020

63. Jedną z najważniejszych zmian w tzw. ustawy antyprzemocwej jest przyznanie funkcjonariuszom i żandarmerii wojskowej uprawnień do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do ofiary.

10.12.2020

64. Jedną z najważniejszych zmian w tzw. ustawy antyprzemocwej jest przyznanie funkcjonariuszom i żandarmerii wojskowej uprawnień do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do ofiary.