Klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Prowadzący audycję "Życie na wyspie"