Pochwała cierpliwości

Święta cierpliwości, módl się za nami!

Jestem prze-mę-czo-ny! Od rana do wieczora nic
tylko biegam, mając nieprzyjemne uczucie bycia
nieobecnym w swoim własnym życiu. Niekiedy
zwracają mi na to uwagę moi bliscy. To miłe z ich
strony, ale żeby oni wiedzieli, ile mam do zrobienia!
Nie mam czasu, żeby zatrzymać się choćby
przez chwilę”.


Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze niecierpliwość? Czy wiesz, że nie zawsze wynika ona ze zmęczenia? Chcąc się wyleczyć z braku cierpliwości lub poczynić choćby niewielki krok w tym kierunku, trzeba najpierw poznać jego przyczynę. Autor w swobodny, lekki, ale nie banalny sposób przeprowadza nas przez psychologiczne i duchowe mechanizmy powodujące niecierpliwość, wśród nich wymieniając np. potrzebę panowania. Następnie razem z nami powoli odkrywa i kontempluje świętą cierpliwość Boga w Piśmie Świętym. Na końcu proponuje siedem kluczy pomocnych w praktykowaniu tej cnoty. Nie są to jednak „sztuczki” z zakresu rozwoju osobistego, pozwalające jedynie walczyć z ludzką słabością, ale środki, które mogą otworzyć nas na nowe życie w Chrystusie.