„Tylko dziś się liczy. 10 przykazań spokoju i szczęścia Jana XXIII”

Poznaj tajemnicę spokoju papieża Jana XXIII. To jego 10 przykazań, swoisty dekalog miłości i opanowania pod hasłem:  „Dzisiaj, tylko dzisiaj, spróbuję przeżyć dzień, nie chcąc od razu rozwiązywać wszystkich problemów mojego życia”. Opanowanie jest cechą, nad którą papież musiał ciężko pracować i się o nią modlić. Stworzył swoisty Dekalog pogody ducha” dla rozwoju swojej własnej duchowej ścieżki.

Dziś autor przybliża nam te instrukcje duchowe, abyśmy my również umiejętnie weszli na ścieżkę życiowego spokoju i opanowania. Autor zaprasza nas do poszukiwania  i podążania za sercem i przykazaniami papieża. Zachęca do inspirowania się słowami Jana XXIII i wdrażania ich w swoje codzienne życie.

Często zapominamy, że jedynym dniem, z którego możemy korzystać, który mamy do dyspozycji jest dzisiaj. To właśnie dziś możemy coś zrobić, czegoś dokonać, coś zmienić. Pamiętał o tym Angelo Giuseppe Roncalli czyli papież Jan XXIII. W swoim dzienniku spisał osobiste zasady, które nazwano “Dekalogiem codzienności czy dekalogiem pogody ducha”:

·         książka napisana przez znanego autora specjalizującego się w literaturze duchowej i franciszkańskiej, również zajmującego się medytacjami biblijnymi,

·         książka zawiera duchowe ćwiczenia uczące praktykowania spokoju i opanowania powstałe na bazie  Dekalogu papieża Jana  XXIII.

·         książka dla każdej osoby poszukującej spokoju w czasach niepokoju i życiowego chaosu,

·         przybliża życiowe zastosowanie Dekalogu Jana XXIII, i wskazuje na jej niezmienną aktualność,

·         omawia wszystkie 10 przykazań i  zestawia je z problemami dzisiejszego świata.

Autor – Helmut Schlegel OFM  

urodzony w 1943 r., studiował filozofię i teologię w klasztorze Gorheim w Sigmaringen, klasztorze Frauenberg w Fuldzie i Monachium, a w roku 1969 przyjął święcenia kapłańskie w Fuldzie. Jego edukację uzupełniał pozazawodowy kurs akompaniatora medytacyjnego i rekolekcyjnego. Franciszkanin, nauczyciel medytacji, autor książek, librecista i autor piosenek.

Kapelan i duszpasterz młodzieży (Jugendpfarrer). Od 1988 kierował franciszkańskim ośrodkiem ciszy i spotkań w Hofheim am Taunus. W 1998 został wybrany przełożonym prowincjalnym prowincji franciszkańskiej w Turyngii. Pełniąc tę ​​funkcję był także przez sześć lat prezesem niemieckich misjonarzy franciszkańskich, zorganizowanych jako Missionszentrale der Franziskaner w Bonn.

W latach 1988–1998 kierownik franciszkańskiego ośrodka rekolekcyjno-edukacyjnego w Hofheim am Taunus, do 2007 r. Prowincjał franciszkańskiej prowincji turyńskiej, od tego czasu kierownik kościoła medytacyjnego we Frankfurcie nad Menem.

Termin druku: kwiecień  2022 r.