Wyzwania. Trening cnót drogą do męskości

Mężczyzna potrzebuje wyzwań – szans zmierzenia się z tym, co w życiu najważniejsze. Wyzwania Tima Graya i Curtisa Martina to studium biblijne dla mężczyzn. Motywem przewodnim są trening duchowy i wzrastanie w cnotach: wierze, nadziei i miłości oraz roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu. Autorzy czerpią z bogactwa biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa, by pomóc mężczyznom w dążeniu do życia, którego siłą i fundamentem są cnoty. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom Wyzwania można czytać i podejmować indywidualnie i w grupie. 

–  Bóg dał nam wszystkie potrzebne środki do tego, byśmy stali się prawdziwie cnotliwymi mężczyznami. Mamy Kościół, który nas karmi i umacnia dzięki Pismu Świętemu i sakramentom. Jest w nas także obecny żywy Duch Święty (zob. Dz 2,38–42). Jesteśmy jak zawodnicy podczas treningu i musimy używać narzędzi, które mamy do dyspozycji, by przygotować się do życia, do którego zostaliśmy powołani – czytamy w Wyzwaniach (tytuł oryginalny: Boys To Men: The Transforming Power of Virtue).

Wyzwania to książka prezentująca rolę mężczyzny w szerokiej perspektywie, nie tylko w roli męża i ojca. Autorzy pokazują w niej proces stawania się dojrzałym mężczyzną. Książka stanowi połączenie przykładu biblijnego z nauczaniem z zakresu aretologii, czyli nauki o cnotach i wadach. Tak też zbudowane są poszczególne rozdziały, poświęcone kolejnym cnotom. Czytelnik otrzymuje praktyczne wskazówki do ćwiczenia swojego charakteru w oparciu o najlepsze wzorce chrześcijańskie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania, które mają pobudzić zarówno do myślenia, jak i stosowania nauki w codzienności.

Oprócz cytatów z Pisma Świętego autorzy przywołują także obszerne fragmenty Katechizmu Kościoła katolickiego, Etyki nikomachejskiej Arystotelesa i dzieł św. Tomasza z Akwinu. To wszystko czyni tę książkę autentycznym i dobrym przewodnikiem w procesie rozwoju pełnego życia chrześcijańskiego, w oparciu o cnoty teologalne i kardynalne.

W podsumowaniu rozważań autorzy przypominają o fundamentalnej jedności między wszystkimi cnotami, pisząc: „Cnota miłości na przykład jest zarówno roztropna, jak i odważna, a cnota nadziei jest umiarkowana i wierna. Zatem prawdziwie cnotliwy mężczyzna celuje we wszystkich cnotach”. Za św. Tomaszem z Akwinu zauważają, że ostatecznie celem cnót jest przyjaźń z Bogiem i życie zgodne z najwyższymi wartościami, jakimi są właśnie cnoty.

Patronat nad książką objęli: „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, „Teologia Polityczna”, deon.pl, dominikanie.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Siódma9, Radio Emaus.

O autorach:

Tim Gray –znany katolicki mówca i autor, prezese Augustine Institut. Ukończył studia teologiczne na Duke University i Franciscan University of Steubenville. Doktorat z biblistyki uzyskał na Catholic University of America. 

Curtis Martin – ukończył studia z zakresu komunikacji na Louisiana State University oraz teologię na Franciscan University of Steubenville. Wraz z Edwardem Sri założył Fellowship of Catholic University Students (FOCUS), wspólnotę zrzeszającą amerykańskich studentów i realizującą program nowej ewangelizacji Jana Pawła II.