I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Marii Zamoyskiej

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Marii Zamoyskiej, którego organizatorami są Fundacja Zakłady Kórnickie i Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Konkurs odbędzie się w dniach 13-14 maja 2023 r. w Kórniku i jest przeznaczony dla studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych.

Konkurs odbywa się w ramach Roku Jadwigi Zamoyskiej, z którą Maria Zamoyska współprowadziła od lat 80. XIX wieku pierwszą na ziemiach polskich zawodową szkołę gospodarstwa domowego, w której ważnym elementem programu nauczania były lekcje śpiewu.

Regulamin, karta zgłoszenia i inne dokumenty znajdują się pod linkiem: KLIK

Komplet utworów skomponowanych przez Patronkę Konkursu na mezzosopran z udziałem chóru, poddanych transpozycji na wszystkie głosy żeńskie i męskie z towarzyszeniem fortepianu zostanie opublikowany przez organizatora nie później niż 5 marca.


Organizator: Fundacja Zakłady Kórnickie we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Fundacja Zakłady Kórnickie na FB