5 czerwca uroczyste ogłoszenie nowej bazyliki

31.05.2022

Papież Franciszek nadał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. W niedzielę 5 czerwca o godz. 10.00 Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, weźmie udział w uroczystym ogłoszeniu nadania tego tytułu i godności.

Stosowny dekret wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Czytamy w nim:

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka – podnosi do tytułu i godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ kościół parafialny poświęcony Bogu ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w mieście Środa Wielkopolska, nadając mu bardzo chętnie wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów dekretu „O tytule Bazyliki Mniejszej”.  

Bazylika w Środzie Wlkp. to siódma Bazylika w Archidiecezji Poznańskiej - wcześniej tytuł ten otrzymały m.in. katedra i fara poznańska oraz sanktuarium na Świętej Górze.

FOT: Archidiecezja Poznańska

bazylika ile jaka wielkopolska