50 zbiorników małej retencji zostanie dofinansowana

Bartosz Kirchner 17.06.2021

Budowa ponad 50 zbiorników małej retencji zostanie dofinansowana przez samorząd województwa wielkopolskiego. Łącznie na ten cel przeznaczone zostanie ponad 3,5 miliona złotych. Pozwoli to na powstanie lub renowację zbiorników o łącznej wielkości ponad 46 hektarów. Mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski:

Dzięki dotychczasowemu wsparciu zbudowano lub odnowiono prawie 700 hektarów zbiorników wodnych. Na ten cel od 2011 roku wydano 38 milionów złotych. Rozbudowa małej retencji pozwala m.in. na zbieranie wody na okresy suche oraz niwelowanie ryzyka podtopień.

FOT: UNSPLASH

50 zbiorników dofinansowanie mała retencja