55 białoruskich studentów uczących się na UAM otrzyma stypendia

23.02.2021

55 białoruskich studentów uczących się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza otrzyma stypendia. To efekt porozumienia między miastem Poznań, powiatem poznańskim i samorządem województwa wielkopolskiego. W sumie na ten cel przeznaczono pół miliona złotych. Wysokość stypendium wynosić będzie 1 000 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia. W tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją jeśli chodzi o studentów zza naszej wschodniej granicy, mówi z prof. Rafał Witkowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM:

Lista stypendystów została ustalona w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez władze uczelni na podstawie wyników osiągniętych w czasie nauki . Natomiast studentom I roku studiów wsparcie zostało przyznane w oparciu o listę rankingową, powstałą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Pobierający samorządowe stypendium nie mogą również być beneficjentami innego wsparcia finansowego.

ZDJĘCIA: UM Poznań

Białoruś miasto powiat poznań stypendium uam