Apel szpitali. Sytuacja jest bardzo poważna

15.01.2020

Apel o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej - wystosowała Polska Unia Szpitali Klinicznych. Jak można przeczytać w dokumencie, wiele placówek osiągnęło w ostatnich miesiącach kres możliwości bezpiecznego funkcjonowania. Ponadto sytuację szpitali pogorszył szereg wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia regulacji płacowych, które doprowadziły do degradacji systemu płac - czytamy w apelu.

To nie wszystkie uwagi, kierowane w stronę odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w Polsce. - Niskie i mało elastyczne finansowanie ogranicza potencjał tych szpitali - mówi prof. Szczepan Cofta, prezes Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

Przedstawiciele Polskiej Unii Szpitali Klinicznych piszą, że obecnie obowiązująca wycena procedur nie była od lat aktualizowana, co przy rosnących kosztach jest niedopuszczalne. Ponadto wycena dla tych placówek, jako posiadających wysokiej klasy kadrę i najnowocześniejszą aparaturę jest taka sama jak dla szpitali niższego szczebla.

Zarządzający szpitalami klinicznymi obawiają się pogorszenia sytuacji finansowej ośrodków, ze względu na wzrost płacy minimalnej, kosztów energii elektrycznej, a także utylizacji odpadów i usług.  Na temat sytuacji szpitali klinicznych wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który w listopadzie wydał wyrok mówiący o błędnym mechanizmie finansowania szpitali. Zdaniem Trybunału zadłużenie szpitali jest dowodem na to, że środki przekazywane przez NFZ szpitalom są zbyt niskie.

Polska Unia Szpitali Klinicznych w apelu podkreśla gotowość do współpracy przy zmianach w obszarze finansowania szpitali. Prof. Szczepan Cofta podkreśla, że dyskusja z Ministerstwem Zdrowia jest w toku.

Przypomnijmy, że październiku w Poznaniu odbyło się XVIII Forum Szpitali, w którym wziął udział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, a jednym z wiodących tematów spotkania była pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali w Polsce.

apel szpitale Unia szpitali klinicznych