Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański

25.03.2022

Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, w związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dokona papież Franciszek w piątek 25 marca o godz. 17.00. W łączności z Ojcem Świętym, we wszystkich krajach i diecezjach świata zostanie dokonany ten sam akt.

Jednocześnie, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, upływa trzydzieści lat od dnia, w którym Arcybiskup Stanisław Gądecki przyjął święcenia biskupie. By podziękować Bogu za jego dotychczasową posługę pasterską zostanie odprawiona Msza Świętej w katedrze poznańskiej w sobotę 26 marca o godz. 11.00.

O tych wydarzeniach z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim rozmawiał Maciej Gładysz.

Arcybiskup Stanisław Gądecki poranny gość