Arcybiskupie Seminarium Duchowne zaprasza kandydatów do kapłaństwa

17.06.2022

Trwa rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Kandydaci powinni umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Można tego dokonać przez telefon lub mailowo.

Numer telefonu:

 • dla kandydatów z archidiecezji poznańskiej: 608-499-632
 • dla kandydatów z diecezji kaliskiej: 506-594-149
 • dla kandydatów z diecezji bydgoskiej: 696-784-228

E-mail:

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

 1. Podanie skierowane do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie); kandydaci z diecezji kaliskiej podanie kierują do biskupa Damiana Bryla, a z diecezji bydgoskiej do biskupa Krzysztofa Włodarczyka;
 2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
 3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 5. Opinia księdza proboszcza;
 6. Opinia katechety;
 7. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);
 8. Świadectwo zdrowia;
 9. Zaświadczenie o niekaralności.
kandydaci powołanie poznań Seminarium zgłoszenie