Barbara Król, Gabriela Jaskulska, Urszula Kocikowska, Piotr Pers, Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny i Seniorów

5.10.2023

37 kręgów starszyzny harcerskiej z całej Wielkopolski. Skupiają one ponad czterystu pięćdziesięciu seniorów. Jest to najliczniejsza w Polsce grupa starszyzny harcerskiej.

Czy harcerki i harcerze starzeją się inaczej? Czy wigor i energię można od nich czerpać? Druhny i druhowie należący do starszyzny są swoistymi mistrzami, mentorami dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze skautingiem. Okazuje się jednak, że i starsi szkolą się i uczą od młodych harcerzy, choćby obcowania z nowymi technologiami. O wartościach, energii, nowych aktywnościach i dziwnie brzmiących "złazach", wyjątkowi goście opowiedzieli w Spotkaniu przy kawie Arkadiuszowi Szymańskiemu.


arkadiusz szymański rada kręgów starszyzny harcerskiej spotkania przy kawie spotkanie przy kawie wielkopolska rada kręgów starszyzny i seniorów