Bartosz Guss – wiceprezydent Poznania, przewodniczący zarządu ZM GOAP

16.03.2021

Poznańscy radni zdecydowali o wystąpieniu miasta ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Zdaniem władz miasta formuła GOAP jest skostniała i nieefektywna, a miasto raczej traci niż zyskuje na członkostwie w związku. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania wystąpienie Poznania z GOAP nastąpi 1 stycznia 2022 roku.

Obowiązki GOAP przejmie Wydział Gospodarki Komunalnej UMP. W planach jest m.in. przejście na obliczanie opłaty za śmieci od ilości zużycia wody. Szerzej o powodach opuszczenia przez Poznań GOAP-u oraz o tym jak będzie funkcjonować system odbierania odpadów na nowo mówił na naszej antenie Bartosz Guss - wiceprezydent Poznania i przewodniczący zarządu ZM GOAP.

bartosz guss GOAP poranny gość poznań śmieci GOAP