Benedyktyni z Wielkopolski jadą do Lwowa

Adrian Wojtasz 12.02.2021

Dwaj benedyktyni z Lubinia w Wielkopolsce jadą do Lwowa, gdzie powstaje pierwszy na Ukrainie męski klasztor tego zakonu. Dotychczas na Ukrainie - w Żytomierzu - obecne były wyłącznie mniszki. Benedyktyni jadą do Lwowa, by wspomóc siostry w nowopowstałym klasztorze św. Józefa i objąć posługę w kościele rektoralny św. Benedykta. Mówi opat Kongregacji Zwiastowana Najświętszej Maryi Panny o. Maksymilian Nawara:

Lwowski klasztor został ufundowany przez jedną z rodzin ze Szwajcarii. Na prośbę mniszek, które mają się tam przenieść z Żytomierza, powstanie tam także wspólnota męska. Przed członkami zakonu św. Benedykta czeka wiele wyzwań, m.in. zaadaptowanie się do wielokulturowego środowiska oraz wykończenie budynku do celów mieszkalnych. Wsparciem fundacji na Ukrainie zajmą się wszystkie polskie klasztory benedyktyńskie. Zakonnicy apelują o wsparcie inicjatywy przez wpłaty na konto Opactwa w Lubiniu tytułem 'Darowizna na cele kultu religijnego - Fundacja Lwów'. Inicjatywa osiedlenia się benedyktynów na wschodzie zapoczątkowana została przez arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.

FOT: Nunsplash

Benedyktyni kościół Lwów pomoc siostry Ukraina wielkopolska