Biblioteka Zapachów

Adrian Wojtasz 9.02.2021

Biblioteka Zapachów, którą tworzy Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ma już ponad 3 tysiące zebranych eksponatów. Ten niecodzienny projekt ma pomóc poznać świat podopiecznym placówki. Zebrane flakony perfum posłużą do prowadzenia zajęć ze stymulacji zmysłu węchu. Mówi pomysłodawca inicjatywy i wychowawca w ośrodku Marek Jakubowski:

Zainteresowane osoby mogą przesłać flakony z resztką perfum lub wyjątkowym zapachem na adres Ośrodka w Owińskach lub dostarczyć je osobiście. Do projektu włączyło się wiele poznańskich instytucji, m.in. Uniwersytet Ekonomiczny oraz Zoo. W bibliotece zapachów znalazły się już takie eksponaty jak zapach słonia, tygrysa i lokomotywy parowej.

FOT: Unsplash

bank bibliotek zapachów dzieci nos owińska zapach zapachu