Biskup Szymon Stułkowski udzielił święceń diakonatu

Bartosz Kirchner 21.05.2020

Biskup Szymon Stułkowski udzielił w poznańskiej katedrze święceń diakonatu czterem alumnom Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w uroczystości mogły wziąć udział tylko rodziny kandydatów do święceń. Biskup Stułkowski apelował do wyświęcanych, by w swojej służbie byli blisko Chrystusa. Mówił też o potrzebie gotowości do wykonywania dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących, których spotkają na swojej drodze.
$diakonat stułkowski.mp3
Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon może m.in. sprawować sakrament chrztu świętego, błogosławić małżeństwa, odprawiać pogrzeb, czytać Ewangelię podczas liturgii czy głosić kazania. W Kościele rzymskokatolickim podczas święceń diakonatu, wyświęcany kleryk przysięga celibat i modlitwę liturgią godzin czyli tzw. brewiarzem.

Biskup Szymon Stułkowski święcenia