Biskupi apelują do wiernych

15.03.2020

Polscy biskupi apelują do wiernych, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Jednym z ograniczeń jest wprowadzenie zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to także uroczystości religijnych. Biskupi proszą o modlitwę, szczególnie w intencji personelu medycznego, który opiekuje się chorymi. Apelują także o pomoc seniorom, szczególnie narażonym na zachorowanie. Kościoły w Polsce mają pozostać otwarte.

Na wprowadzone ograniczenia natychmiast zareagował przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki. Poprosił on wszystkich biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas Mszy czy nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Zalecił także udział w mszach i modlitwach za pośrednictwem radia czy telewizji .

Poszczególni biskupi apelują do wiernych, aby w tych dniach pozostać w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.

Jeśli jednak wierni będą brali udział we mszy świętej, muszą pamiętać o tym, że mogą przyjmować komunię do ręki. Z kolei znak pokoju uczestnicy mszy powinni przekazywać sobie skinieniem głowy, a nie podaniem dłoni.

Duchownym, którzy do 29 marca będą prowadzili nabożeństwa, zalecono, by dokładnie myli ręce i kierowali się zasadami higieny. Dodatkowo zalecają, by kościoły były otwarte w ciągu dnia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Dekret Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

FOT: UNSPLASH

bezpieczeństwo dyspensa koronawirus msza Polska poznań seniorzy wiara