„Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie”

25.10.2021

Samorząd województwa wielkopolskiego ruszył z programem 'Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie'. Jego celem jest uświadomienie roli samorządów w funkcjonowaniu regionów. W ramach programu zorganizowane zostaną konkursy, pokazy, a także szkolenia o tematyce samorządowej. Program skierowany jest dla uczniów klas 4-6 i szkół ponadpodstawowych, ale także dla studentów uniwersytetów trzeciego wieku. Mówi członek zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek:

Udział w programie szkoły mogą zgłaszać do najbliższego piątku. Gala podsumowująca odbędzie się 6 grudnia.

FOT: UNSPLASH