Arsenał zostanie przebudowany

28.01.2021

Podpisano umowę z firmą Demiurg Construction Sp. z o.o., która została generalnym wykonawcą przebudowy budynku Galerii Miejskiej Arsenał. Prace mają się zakończyć we wrześniu 2022 roku i będą trwały w czasie przebudowy płyty Starego Rynku.

- Budynek po przebudowie zachowa swoją podstawową funkcję kulturalną, jednocześnie wraz z modernizacją techniczną wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie pomieszczeń i ich funkcji, odpowiadające standardom współczesnego wystawiennictwa. Od strony zachodniej powstanie nadbudowa parterowej części budynku - mówi Marek Wasilewski, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał. 

W budynku znajdować się będą przestrzenie ekspozycyjne, księgarnia, sala wykładowa, magazyny oraz pomieszczenia administracji i pracownie kuratorów. Dodatkowo powstanie pomieszczenie dla stałej kolekcji Galerii. Istotnym usprawnieniem dla funkcjonowania obiektu będzie budowa nowej windy oraz zwiększenie liczby i poprawa standardu węzłów higieniczno-sanitarnych. Wydzieloną część budynku stanowić będzie klub z zapleczem gastronomicznym oraz infrastrukturą do organizacji kameralnych wydarzeń kulturalnych. Zaplanowano także remont wszystkich elewacji, wymianę okien i fasad oraz przebudowę dachów szedowych w północnej części budynku. Ważnym elementem będzie także ściana wideo przeznaczona dla prezentacji sztuk multimedialnych i zlokalizowana przy fasadzie od strony ulicy J. B. Quadro.

Zaplanowane prace mają na celu poprawę stanu technicznego obiektu i dostosowanie go do obecnie obowiązujących standardów i przepisów technicznych, takich jak bezpieczeństwo pożarowe. Zapewniona ma też być dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, Wymiana instalacji ma z kolei ograniczyć zużycie energii. 

Wykonawca będzie miał 600 dni na prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych robót budowlanych. Zakończenie prac przewidziane jest na połowę września 2022 roku. Koszt przebudowy, który obejmuje także nadzór inwestorski, zostanie sfinansowany z budżetu miasta Poznania w kwocie 11,7 mln zł  oraz ze środków europejskich w wysokości 2,1 mln zł. pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

źródło: Miasto Poznań

FOT: UNSPLASH

Arsenał budynek poznań remont zmiana