Caritas Poznań zbiera na środki dezynfekujące

3.04.2020

Caritas uruchamia kolejną zbiórkę, aby zakupić środki dezynfekujące, ochronne oraz zabezpieczające dla podopiecznych czterech Domów Pomocy Społecznej. Na ten cel chcą przeznaczyć  60 tys. zł., które przekażą na rzecz:

Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu
Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej w Poznaniu
Domu Pomocy Społecznej św. Rocha w Poznaniu

Wymienione placówki cały czas opiekują się ludźmi przewlekle chorymi, którzy w sposób szczególny narażeni są na zakażenie koronawirusem, w efekcie czego ich słaby organizm ma dużo mniejsze szanse w walce z chorobą. We wszystkich czterech ośrodkach przebywa na stałe 589 podopiecznych, mieszkających w 382 pokojach. W placówkach pracuje łącznie 452 pracowników. Domy Pomocy Społecznej chcą chronić życie swoich podopiecznych i pracowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, zużywają wiele środków dezynfekujących oraz ochronnych, jak maseczki, rękawiczki itp.. Chcemy im pomóc. Koszt utrzymania higieny jednego podopiecznego to ok. 100 zł. W związku z tym, pragniemy prosić o pomoc w zebraniu kwoty 60 tys. zł , która zapewni bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników ww. ośrodków. Wszystko co powinniśmy zrobić w obliczu epidemii, to nie tylko zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale wspólnymi siłami pomóc tym, którzy w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Mamy świadomość, że są to osoby którym taka pomoc może uratować życie. Wspólnymi siłami wesprzyjmy wspomniane Domy Pomocy Społecznej. 

„Caritas niesie pomoc osobom potrzebującym. To nasza misja. Widzimy dziś wiele potrzeb. Wśród nich osoby starsze, niepełnosprawne, chore – będące w grupie najwyższego ryzyka zarażenia i śmierci spowodowanych wirusem COVID-19. Bez naszej pomocy, Ci ludzie, mogą nie przeżyć. Są oni zdani na dobroć naszych serc. Nie zawiedźmy ich” – mówi Ks. Łukasz Łukasik, Caritas Poznań  

Cel można wesprzeć za pośrednictwem strony: https://caritaspoznan.pl/dps lub w formie tradycyjnej na poniższe dane:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
Tytułem: Cel charytatywny - DPS

caritas domy pomocy środki dezyfekujące zbiórka