Ceny za wywóz śmieci znowu w górę

Bartosz Kirchner 29.12.2020

Od 1 stycznia w Poznaniu i gminach zrzeszonych w Związku GOAP wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Stawki będą wyższe o ponad 10 złotych. Mieszkańcy bloków i budynków, w których znajdują się ponad cztery mieszkania, zapłacą 25 złotych od osoby, a właściciele domów jednorodzinnych i budynków do czterech lokali mieszkalnych 28 złotych. Przyczyny podwyżek tłumaczy dyrektor GOAP-u Andrzej Springer:

Jak tłumaczą przedstawiciele GOAP-u, podwyżki to także efekt m.in. coraz większej ilości odpadów generowanych przez mieszkańców. Na wzrost opłat wpłynęło też zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców oraz zmiany w prawie krajowym, do których realizacji zobowiązane są gminy i związki.

FOT: UNSPLASH

GOAP poznań śmieci wzrost ceny