Coraz bliżej rozpoczęcia prac na Rondzie Rataje w Poznaniu

4.08.2020

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w tym miejscu.

Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu inwestor został uprawniony do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych. Jak poinformował wojewoda, szybkie rozpoczęcie prac jest podyktowane koniecznością poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Władze Poznania podkreślają, że przebudowa ronda nie będzie oznaczała zamknięta go dla samochodów czy komunikacji miejskiej. Mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

W pierwszej kolejności wykonywane będą prace na ulicy Jana Pawła II, a następnie na ulicach Zamenhofa i Bolesława Krzywoustego. Po przebudowie na rondzie powstanie wydzielone, ciche torowisko, po którym będą mogły także poruszać się autobusy. Wydłużone zostaną przystanki. Zyskają także kierowcy, ponieważ na rondzie zmieniona zostanie konstrukcja jezdni i pojawią się dodatkowe pasy ruchu. W okolicy powstaną też nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Prace na Rondzie rataje rozpoczną się 17 sierpnia. Zakończenie przebudowy planowane jest na marzec 2022 roku.

FOT: ZTM POZNAŃ