Ćwiczenia antyterrorystyczne także w Poznaniu

Aktualizacja
17.04.2023

AKTUALIZACJA 18 04.2023

Do mieszkańców Poznania rozesłany został sms Alert RCB: "Uwaga! Dziś 18.04 w Poznaniu ćwiczenia antyterrorystyczne służb. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb"

Od 17 do 19 kwietnia na terenie całego kraju będą odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem "Wolf-Ram-23". W Poznaniu służby pojawią się prawdopodobnie we wtorek, 18 kwietnia. Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej - ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy, 19 kwietnia, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw.

"Poznaniacy, w przypadku odbywania się w stolicy Wielkopolski ćwiczeń we wtorek, 18 kwietnia, również powinni zostać powiadomieni przez RCB. Informacje o zmianach w komunikacji i ewentualnym zamknięciu jakiegoś obszaru znaleźć będzie można na stronach oraz mediach społecznościowych Miasta. Komunikat sms zostanie również rozesłany przez Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK)." - informują urzędnicy

Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb dbających o bezpieczeństwo, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (FBI).

Foto: policja.pl (zdjęcie ilustracyjne)