Dni Twierdzy Poznań

26.08.2020

Dni Twierdzy Poznań odbędą się po raz ósmy. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza w ostatni weekend sierpnia wszystkich miłośników historii do zwiedzania pozostałości po licznych fortyfikacjach.

Wśród zaplanowanych atrakcją są pozostałości po XIX-wiecznych umocnieniach z czasów pruskich, a dzięki Rezerwatowymi Archeologicznemu Genius Loci będzie możliwe zobaczenie umocnień z czasów średniowiecza. Staramy co roku być bardziej otwarci na różnych uczestników, mówił w trakcie rozmowy dnia Wojciech Mania z PLOT:


Na chętnych czekają również mniej oczywiste sposoby poznawania poznańskich fortyfikacji. Wieczorami będzie można dowiedzieć się więcej o nocnym życiu fortów. Wówczas ich gospodarzami stają się nietoperze. Twierdza Poznań jest jedną z ich największy ostoi w Polsce, objętą ochroną w ramach sieci Natura 2000. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Dni Twierdzy Poznań.

FOT: Unsplash/poglądowo

dni twierdzy poznań