Dom Matki w Lisówkach już otwarty

Adrian Wojtasz 12.07.2021

Na terenie powiatu poznańskiego swoją działalność rozpoczął pierwszy Dom Matki. Powstał przy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

W pięciu dwupiętrowych domkach zamieszkać może łącznie 30 osób. Administracją domu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Otwarcie Domu to element polityki społecznej realizowanej przez władze powiatu poznańskiego. - Powoli staje się ona dla mnie najważniejsza - mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

W domu zamieszkać mogą matki lub ojcowie sprawujący opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży. Przy placówce znalazły się również mieszkania chronione przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych.

dom matki Lisówki powiat poznański