Dr Krzysztof Szwarc – demograf, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

7.02.2023

W 2022 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 140 tys. Tendencja spadkowa w zakresie liczby urodzeń utrzymuje się od lat. Rośnie zaś liczba jednoosobowych gospodarstw domowych. Wskaźnik dzietności oscyluje wokół 1,3 co od dawna nie gwarantuje nam zastępowalności pokoleń. Próg ten jest alarmującym wskaźnikiem dla sytuacji demograficznej. 

Najnowsze dane GUS na podstawie spisu powszechnego ludności Polski analizował na naszej antenie dr Krzysztof Szwarc - demograf z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.