Dzień Matki

26.05.2021

26 dzień maja to w Polsce tradycyjnie Dzień Matki. W tym dniu dzieci obdarowują swoje matki laurkami, kwiatami czy prezentami. Jak mówią naukowcy, macierzyństwo to prawdziwy fenomen, również w świecie zwierząt. Zdaniem profesora Piotra Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co gatunek to obyczaj i nie ma jednego prostego wzorca:

W tym wyjątkowym dniu wszystkim mamom najlepsze życzenie od całego zespołu Radia Emaus.

FOT: Unsplash

dzieci dzień mamy mama matki zwierzęta