Egzaminy będą wyglądały w przyszłym roku tak samo. Minister nauki podjął decyzję

Adrian Wojtasz 25.06.2021

Egzaminy kończące szkołę podstawową i średnią będą wyglądały w przyszłym roku szkolnym tak samo jak w mijającym. Minister nauki podjął tę decyzję w związku z tym, że uczniowie nie mieli możliwości pełnej edukacji przez ostatnie półtora roku. - Doświadczenia z nauki zdalnej można jednak wykorzystać w ulepszaniu jakości edukacji - mówi wicekurator oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga:

Jak dodaje Zbigniew Talaga, warunki techniczne nie były zasadniczym problemem w edukacji zdalnej. Nagła zmiana formy nauki wymusiła na nauczycielach szybkie przystosowanie się do nowych warunków. Jak zapewniają kuratorzy oświaty, personel szkół sprostał temu wyzwaniu.

Zdjęcie: Unsplash

Covid egzaminy matura nauka zdalna ósmoklasista poziom