Episkopat: rekomendujemy udzielenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

12.03.2020

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie do 29 marca dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Episkopat rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie KEP zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz korzystały z duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Zachęcamy do słuchania na naszej antenie transmisji mszy świętych z poznańskiej katedry w niedziele o godz. 10.00.

O czym pamiętać w czasie liturgii?

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego Episkopat zachęca,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

Kościoły mają być otwarte w ciągu dnia

Episkopat zaleca także aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani i osoby opiekujące się kościołami nakładały folie ochronne na kratki konfesjonałów oraz rezygnowały z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. KEP zachęca również aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz by, przy zachowaniu należytych zasad higieny, kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Bierzmowania i rekolekcje odwołane

Do 29 marca wszystkie bierzmowania zostały odwołane, zawieszone zostały też pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę czy rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. W przypadku archidiecezji poznańskiej rekolekcji szkolnych nie należy organizować do Niedzieli Palmowej 5 kwietnia. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze. Z kolei sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

W Wielkopolsce zostały odwołane dni skupienia dla katechetów, które miały się odbyć w sobotę 14 marca 2020 r. w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu i w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach. Przesunięty został także finał konkursu wiedzy religijnej, który był planowany na 21 marca. Nowy termin ma zostać ustalony w zależności od rozwoju sytuacji. Z kolei do odwołania zostają zawieszone wszystkie spotkania metodyczne z doradcami nauki religii w dekanatach.

ŹRÓDŁO: KEP

FOT: EPISKOPAT.PL

abp Stanisław Gądecki dyspensa episkopat konferencja episkopatu polski koronawirus msza