Jest wyrok dla liceum Urszulanek

30.01.2020

Jest wyrok sądu w sprawie działalności liceum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Poznaniu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę władz Poznania na decyzję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Przypomnijmy, że wcześniej jako druga instancja w tej sprawie, kurator wyraził zgodę na utworzenie szkoły. Genezę sporu przypomina siostra Aleksandra Stachnik, przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu.Pomimo decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Poznań konsekwentnie odmawiał wpisania liceum urszulanek do rejestru szkół publicznych. Przedstawiciele miasta twierdzą, że wpisu powinien dokonać organ, który wydał zezwolenie na działanie szkoły, w tym przypadku Kurator. Władze Poznania mówią też, że kiedy licea opuści podwójny rocznik uczniów, część z nich być może będzie musiała zostać wygaszona, a zaliczenie urszulańskiego liceum w poczet szkół publicznych może spowodować zamknięcie większej liczby placówek.

Tymczasem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję kuratora złożyła Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto, która uważa argumentację zalecającą wpis liceum do rejestru szkół publicznych za niewystarczającą. Nie wiadomo jednak czy zostanie ona przyjęta - prokurator nie dopełnił w terminie wszystkich wymogów formalnych.

Do XXXIX Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez zgromadzenie uczęszcza dziewięćdziesięcioro pierwszoklasistów. Szkoła, choć uznana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za publiczną, nie otrzymuje subwencji. Miesięczny koszt utrzymania placówki to ponad 65 tysięcy złotych. Urszulanki regularnie wzywają miasto do zapłaty zaległej dotacji. Aktualnie szkoła jest utrzymywana z pieniędzy rodziców i publicznej zbiórki pieniędzy.

BARTOSZ KIRCHNER

FOT: UNSPLASH

liceum poznań urszulanki