Kalkulatory wynagrodzeń 2022

Sponsorowany
24.08.2022

Podejmując pracę, czy współpracę, większość osób zdaje sobie sprawę z istnienia obowiązków podatkowych oraz składkowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tych zobowiązań, oraz podział ich pomiędzy pracownika i pracodawcę (czy zleceniodawcę i zleceniobiorcę) zdaje się jednak dość skomplikowana. Najczęściej samodzielnie obliczyć potrafią ją jedynie osoby znające się na kwestiach finansowych i księgowych. Narzędziem, które pozwala sprawdzić wysokość tych opłat, a w konsekwencji również wysokość pensji netto i brutto, oraz kosztów pracodawcy są tak zwane kalkulatory wynagrodzeń. To narzędzia elektroniczne, które służą w takich wypadkach i pozwalają określić wysokość pensji oraz zobowiązań praktycznie każdemu. Wiele z nich dostępnych jest bezpłatnie przez internet. Podatnik przed przystąpieniem do samodzielnych obliczeń powinien sprawdzić z którego z nich może skorzystać, aby otrzymać prawidłowe wyniki.

Kalkulatory wynagrodzeń rodzaje i wybór

W Polsce możliwa jest współpraca w różnych formach prawnych: umowy o pracę (na gruncie kodeksu prawa pracy), umowy zlecenia (na gruncie kodeksu cywilnego, zwane umową cywilnoprawną) oraz umowy o dzieło (na gruncie kodeksu cywilnego). Zarówno obciążenia podatkowe jak i ZUS zależą od rodzaju współpracy, na którą zdecydowały się strony. Dlatego zawsze przed skorzystaniem z kalkulatora wynagrodzeń użytkownik powinien sprawdzić jaka forma prawna współpracy jego dotyczy (umowa o prace, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło).

Kalkulator wynagrodzeń umowa o pracę

Wybierając kalkulator wynagrodzeń umowy o pracę należy następnie sprawdzić czy umożliwia on dokonywanie odliczeń przed Polskim Ładem, na zasadach Polskiego Ładu 1.0 oraz na zasadach Polskiego Ładu 2.0. Wynika to z faktu, iż w trakcie tego roku podatkowego zasady podatkowe (również te dotyczące obliczania należności z tytułu umowy o pracę) były zmieniane przez ustawodawcę i należy zastosować te odpowiednie (w zależności od czasu którego dotyczą obliczenia).

Następnie użytkownik będzie pytany o następujące podstawowe informacje:

  • kwotę brutto (lub netto) z umowy w złotych;
  • czy podlega zwolnieniu z PIT;
  • czy koszty uzyskania przychodu są zwykłe;
  • czy stosuje pojedynczą ulgę podatkową;
  • jaką stawkę (czy 1.67) wypadkowego należy zastosować;
  • czy przynależy do PPK, Funduszu Pracy oraz FGŚP.

Po wprowadzeniu tych podstawowych danych kalkulator może dokonać wyliczeń dla jego użytkownika.

Kalkulator brutto – netto

Poza typowymi kalkulatorami wynagrodzeń istnieje również tak zwany Kalkulator brutto – netto. Jest jednym z podstawowych kalkulatorów dostępnych na rynku. Wskazuje on różnice pomiędzy kwotą netto i kwotą brutto, po oznaczeniu wysokości interesującego podatnika podatków. Dobre narzędzia umożliwiają wyliczenia w obie strony. Jest to jednak narzędzie, który pozwala na obliczenia kwot do zapłaty np. z faktur, nie ma natomiast możliwości przeliczenia składek ZUS. Może jednak stać się przydatnym narzędziem dla podmiotów, które współpracują w formie własnej działalności gospodarczej (b2b).