Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała raport „Kościół w Polsce”

Bartosz Kirchner 9.03.2021

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała raport 'Kościół w Polsce'. Zawarto w nim dane dotyczące nie tylko życia religijnego Polaków, ale także opisano działalność Kościoła na polu charytatywnym, kulturalnym, edukacyjnym, naukowym czy medialnym. Osobne rozdziały dotyczą m.in. dialogu ekumenicznego czy kwestii 'oczyszczenia Kościoła' z grzechów wykorzystywania seksualnego małoletnich. Ten raport możemy potraktować jako 'dokument roku zerowego' - mówił na antenie Radia Emaus prof. Remigiusz Ciesielski, religioznawca z UAM.

Raport wskazuje, że w Polsce za wierzących uważa się ponad 90 procent osób, lecz liczba regularnie praktykujących, to niecałe 37 procent. Osób głęboko wierzących zgodnie z przedstawionymi danymi jest w Polsce około 11 procent. Wśród młodzieży poziom praktyk religijnych w ciągu ostatnich 30 lat spadł o połowę. Ponad 50% studentów deklaruje, że Kościół nie jest dla nich autorytetem instytucjonalnym. W Polsce są ponad 33 tysiące kapłanów i około 19 tysięcy sióstr zakonnych.

FOT: Unsplash

KAI Kościół w Polsce raport