Komisja rozpatrzyła wnioski czynnych uczestników Czerwca ’56

27.05.2021

Komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego rozpatrzyła wnioski czynnych uczestników Czerwca ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Rząd na ten cel przeznaczył 500 tys. zł. 

Środki zostaną wkrótce przekazane osobom, które w wyniku tych wydarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkały się z represjami w miejscu pracy, bądź miały szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego buntu. W skład komisji weszli pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

 W 2021 r. złożono 131 wniosków. To o dziesięć wniosków mniej niż w roku 2020, kiedy złożono ich 141. 125 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję. 6 wniosków Komisja odrzuciła. Średnia kwota pomocy finansowej w 2021 r. to 3225 zł.  Najwyższa kwota pomocy to 4400 zł (otrzymało 51 osób). Najniższa kwota 2100 zł. (otrzymała 1 osoba). Pomoc otrzymało 58 Powstańców Poznańskiego Czerwca ’56 oraz 67 wdów po kombatantach.

czerwiec 56 pomoc wniosek wojewoda wielkopolski