Koniec ferii. Najmłodsi uczniowie wracają do szkoły

18.01.2021

Pierwsi uczniowie wracają do szkół. Wraz z zakończeniem ferii zimowych dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej rozpoczynają naukę stacjonarną. Nie inaczej jest w Poznaniu, gdzie do szkół wróci około 11 tysięcy dzieci. Dyrektorzy, przygotowując się do powrotu dzieci do szkół, będą korzystali z zeszłorocznych rozwiązań. Mówi dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Przemysław Foligowski.

Ze względu na sytuację epidemiczną powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. W wytycznych sanitarnych wskazano m.in., że jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach. Dyrektorzy szkół mają tak zorganizować zajęcia, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości lub miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Wskazane jest także wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.

Powrót dzieci do szkół został poprzedzony przesiewowymi testami na obecność koronawirusa wśród nauczycieli. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki w dobrowolnych testach wzięło udział prawie 130 tysięcy pracowników oświaty. Prawie 2,5 tysiąca testów dało wynik pozytywny. Uczniowie starsi będą się uczyć zdalnie. Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII i w szkołach średnich jest zawieszona do 31 stycznia.

FOT: Unsplash

koniec ferii powrót do szkoły Szkoła uczniowie