Koniec prac projektowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków koło Leszna

16.06.2020

Kończą się prace projektowe związane z drugim etapem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie koło Leszna. Za przebudowę odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Powstała jeszcze w latach 90. oczyszczalnia nie ma obecnie możliwości efektywnego radzenia sobie z osadami ściekowymi. Co roku powstaje ich około 15 tys. ton, co generuje spore koszty. Do tej pory wykonano już część prac związanych z modernizacją. Zbudowano dwa zadaszone magazyny do czasowego składowania osadów, a wkrótce ma pojawić się rozwiązanie, które pozwoli efektywnie poradzić sobie z problemem, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Rafał Zalesiński:


Całkowita modernizacja i rozbudowa oczyszczalni to bardzo kosztowana inwestycja. Wiadomo, że leszczyńskie wodociągi nie mają szans na pozyskanie unijnego wsparcia, gdyż w aktualnej perspektywie nie ma funduszy na taki modernizacje oczyszczalni ścieków. Dlatego miejska spółka szuka innych sposobów na zdobycie pieniędzy.

Całkowita modernizacja obiektu to koszt ponad 70 mln zł.

FOT: UNSPLASH / POGLĄDOWE

Henrykowo leszno modernizacja oczyszczalnia ścieków prace projektowe