Koniec prac projektowych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków koło Leszna

Mateusz Cholewa 16.06.2020

Kończą się prace projektowe związane z drugim etapem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie koło Leszna. Za przebudowę odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.

Powstała jeszcze w latach 90. oczyszczalnia nie ma obecnie możliwości efektywnego radzenia sobie z osadami ściekowymi. Co roku powstaje ich około 15 tys. ton, co generuje spore koszty. Do tej pory wykonano już część prac związanych z modernizacją. Zbudowano dwa zadaszone magazyny do czasowego składowania osadów, a wkrótce ma pojawić się rozwiązanie, które pozwoli efektywnie poradzić sobie z problemem, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Rafał Zalesiński:


Całkowita modernizacja i rozbudowa oczyszczalni to bardzo kosztowana inwestycja. Wiadomo, że leszczyńskie wodociągi nie mają szans na pozyskanie unijnego wsparcia, gdyż w aktualnej perspektywie nie ma funduszy na taki modernizacje oczyszczalni ścieków. Dlatego miejska spółka szuka innych sposobów na zdobycie pieniędzy.

Całkowita modernizacja obiektu to koszt ponad 70 mln zł.

Henrykowo leszno modernizacja oczyszczalnia ścieków prace projektowe