Konkurs dla dzieci: Kupuj świadomie

Bartosz Kirchner 4.06.2020

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI - to nazwa konkursu organizowanego przez poznański Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jego adresatami są uczniowie wielkopolskich podstawówek, którzy mają wykonać prace plastyczne lub audiowizualne promujące polską żywność. Mówi Kinga Konicka z poznańskiego Oddziału Terenowego KOWR.


Uczniowie klas I-IV powinni wykonać pracę w formie plastycznej w formacie A4 np. plakat, rysunek czy komiks. Starsi uczniowie z klas V-VIII powinni wykonać krótki film promocyjny. W każdej kategorii wiekowej praca musi zawierać logotyp PRODUKT POLSKI i hasło Kupuj Świadomie. Efekty swoich wysiłków uczniowie mają przesłać na adres poznańskiego Oddziału Terenowego KOWR.

Zdjęcie: Unsplash

kupuj świadomie Polska produkt polski rolnictwo