Książkomaty staną w Poznaniu

23.03.2021

Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła konsultacje z radami osiedli, których celem jest wybranie najlepszych lokalizacji dla tworzonej obecnie sieci książkomatów. Pierwsze urządzenia mają pojawić się jeszcze w tym roku.

W Poznaniu książkomaty, inaczej niż w innych miastach Polski, nie będą stawiane przy filiach, tylko w miejscach, których mieszkańcy mają słabszy dostęp do placówek bibliotecznych. Ich dokładna lokalizacja jest uzgadniania z radami osiedli. 

Książkomaty są elementem  projektu "Sztuczna inteligencja w służbie książki" finansowanego z Programu "Kultura", Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach MF EOG 2014 - 2021. Jego celem jest rozwój czytelnictwa w Polsce m.in.  poprzez podniesienie kompetencji pracowników bibliotek, przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi z dziedziny nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji  i wymiany dobrych praktyk z partnerem z Norwegii.

W ramach projektu zaplanowano także wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek publicznych i innych instytucji zaangażowanych w rozwój literatury, poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod wyboru i zakupu nowości do bibliotek, katalogowania i udostępniania zasobów bibliotecznych. Kolejnym elementem będzie stworzenie systemu rekomendacji literackich dla czytelników (system będzie wykorzystywać m.in. informacje o wypożyczanych i czytanych książkach). 

Święto książki 

W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie festiwalu "Ludzie książki". Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa pozwoli, podczas wydarzenia odbędą się spotkania autorskie, panele i warsztaty, podczas których czytelnicy będą mieli okazję lepiej poznać pracę ludzi związanych z książką - pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców i krytyków literackich.

źródło/ FOT: UM Poznań

Biblioteka Raczyńskich książkomaty poznań