Leszno: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Bartosz Kirchner 23.03.2021

Samorząd Leszna uruchomił kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tym razem chodzi przede wszystkim o gastronomię. W lutym radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Projekt takiej uchwały został przygotowany na prośbę samych zainteresowanych. Mówi naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Lesznie Agnieszka Sztor:

$alkohol zwolnienia.mp3Zwolnienia nie będą jednak udzielane automatycznie. Przedsiębiorcy, którzy zapłacili całość należnej w 2021 roku opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w celu uzyskania zwrotu drugiej i trzeciej raty muszą wystąpić z wnioskiem. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Wałowej i podać numer konta, na który należy przekazać pieniądze.

FOT: Unsplash

gastronomia leszno lockdown opłata pakiet pomoc sprzedaż zwrot