Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski

12.02.2020

Wojewoda Wielkopolski powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. W jego skład wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół, naukowcy, lekarze i społecznicy.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Więcej o pracach nowego zespołu, a także priorytetach dla Wielkopolski na ten rok, w rozmowie Arkadiusza Szymańskiego z Łukaszem Mikołajczykiem, wojewodą wielkopolskim.

Łukasz Mikołajczyk poznań wojewoda wielkopolski