Masażysta – edukacja, wymogi, specyfika pracy i zarobki

Sponsorowany
25.07.2022

Jednym z najpopularniejszych w ostatnim czasie zawodów, do których kwalifikacje można uzyskać w trakcie dwuletniej nauki w szkole policealnej, należy profesja technika masażysty. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową charakterystykę opisywanego zawodu. Tekst dostarcza czytelnikowi informacji na temat tego, jakie obowiązki pełni masażysta, jakie powinien posiadać wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje, gdzie potencjalnie może szukać zatrudnienia po zakończeniu kształcenia oraz jakie są zarobki osoby na tym stanowisku w poszczególnych sektorach i placówkach ochrony zdrowia.

Kim jest masażysta i na czym polega jego praca? 

Technicy masażyści zajmują się wykonywaniem różnego rodzaju masaży, m.in. profilaktycznego, klasycznego, relaksacyjnego, leczniczego, sportowego, izometrycznego, dziecięcego oraz drenażu limfatycznego. Absolwent szkoły masażu prowadzi działalność profilaktyczną, propagującą działania prozdrowotne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada ponadto za profesjonalny, pełen wrażliwości i empatii kontakt z pacjentem indywidualnym, dba o wizerunek gabinetu masażu i firmy, w której jest zatrudniona (zarówno np. w ośrodku odnowy biologicznej, klinice fizjoterapii i rehabilitacji, jak również w prywatnym gabinecie masażu, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą). 

Jakie wykształcenie i uprawnienia powinna posiadać osoba wykonująca zawód masażysty?

Warto pamiętać, że aby pracować na stanowisku masażysty np. w profesjonalnym gabinecie masażu czy rehabilitacji i wspierać powrót do zdrowia i sprawności fizycznej pacjenta nie trzeba kończyć studiów medycznych - np. w zakresie fizjoterapii czy rehabilitacji. Aby zostać masażystą, wystarczy natomiast ukończyć szkołę policealną masażu na kierunku technik masażysta z rehabilitacją. Tytuł technik masażysty uzyskać można bowiem po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej prowadzącej wybrany kierunek kształcenia i zdaniu egzaminów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Na czym polega specyfika pracy masażysty?

Praca masażysty jest profesją bardzo odpowiedzialną, wymagającą profesjonalizmu, wrażliwości i empatii. Nierzadko profesjonalny technik masażu powinien wykazać się również siłą fizyczną, sprawnością, jak i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych (np. w przypadku przeprowadzenia czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej pacjentowi). 

Jak wygląda podjęcie nauki i edukacja w szkole policealnej?

Rekrutacja do szkoły policealnej odbywa się poprzez wypełnienie formularza (kwestionariusza) osobowego i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do siedziby placówki. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej - oprócz powyższych - jest kolejność zgłoszeń. Mimo tej procedury, przyjmowalność do tego typu placówki jest duża, a brak matury nie dyskwalifikuje kandydatów na słuchaczy, ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Nauka w szkole policealnej na kierunku technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry). Policealna szkoła masażu oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które odbywają się w ramach jednego z trzech dostępnych trybów nauki (zgodnie z preferencjami słuchacza):

  •      dziennym (zajęcia w co najmniej 3 dni powszednie w tygodniu, w godzinach porannych i popołudniowych),
  •      wieczorowym (nauka w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych),
  •      lub zaocznym (zajęcia odbywające się wyłącznie w weekendy).

Jakie kwalifikacje posiada technik masażysta po ukończeniu szkoły policealnej? 

Technik masażysta po ukończeniu szkoły policealnej wyposażony jest w wiedzę niezbędną do wykonywania masaży klasycznych, relaksacyjnych, leczniczych, fizjoterapeutycznych, sportowych i limfatycznych. Szkoła masażu w pełni przygotowuje go bowiem do pracy z pacjentem indywidualnym - zarówno w sektorze państwowych usług medycznych, jak i w sektorze prywatnej opieki zdrowotnej. 

Gdzie masażysta po szkole policealnej może znaleźć zatrudnienie?

W Polsce obecnie odczuwalny jest deficyt pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu technika masażysty. W związku z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów w tej dziedzinie, znalezienie pracy w tym zawodzie nie powinno sprawiać trudności. Absolwent kierunku technik masażysta może znaleźć zatrudnienie w placówkach i instytucjach medycznych, przychodniach, szpitalach, uzdrowiskach, publicznych i prywatnych gabinetach fizjoterapeutycznych oraz ortopedycznych, a także w siłowniach, klubach fitness, ośrodkach SPA i gabinetach odnowy biologicznej.

Zarobki technika masażysty - jakie wynagrodzenie przysługuje osobie na tym stanowisku?

Wynagrodzenie początkującego technika masażysty wynosi ok. 3 050 zł. W zależności od stażu pracy, doświadczenia i kwalifikacji zarobki co drugiego technika masażysty w Polsce wynoszą od ok. 3 000 do 4 000 zł brutto lub więcej - do nawet 6 000 zł - w zależności od miejsca zatrudnienia, miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy bądź firmy, jak również od indywidualnych kompetencji i zakresu oferowanych bądź świadczonych usług medycznych. 

FOT: Materiał Sponsora

edukacja kariera masaż nauka policealna Szkoła zawód